Як знайти масу речовини через обсяг.

Маса речовини m - це величина, що дорівнює добутку молярної маси речовини M та кількості речовини n. Формула розрахунку ускладнюється, якщо і ці показники доведеться розраховувати через інші відомі.
Вам знадобиться
  • Таблиця щільності, калькулятор.
Інструкція
1
Якщо в задачі вам відомі такі дані: тиск p, обсяг v, температура T в градусах термодинамічної шкали Кельвіна (К) і молярна маса речовини M, тоді масу даного речовини m знайдіть за формулою: p * v = m/M * R * T, висловивши з неї m. У вас повинна вийти наступна формула: m = M * p * v/(R * T). R - це універсальна газова постійна, рівна 8,314 Дж/(моль * К).
2
Вирішіть пропоноване завдання. Завдання: Знайдіть масу речовини m, якщо p = 10 Па, v = 2 кубічних метри, T = 30 К, M = 24 кг/моль. Підставте всі відомі значення в останню формулу і порахуйте (відповідь: маса речовини m приблизно дорівнює 1,9 кг).
3
Знайти масу речовини m можна також, якщо вам відомі тільки обсяг v і сама речовина. Це дозволяє зробити наступна формула: m = ro * v, де ro - це щільність речовини (маса його одиничного обсягу), вимірюється в кг/кубічний метр. Знайти щільність самого речовини можна знайти в таблиці густин.
4
Тепер вирішите пропоноване завдання: знайдіть масу алюмінію m, якщо v = 2 кубічних метра. Щоб вирішити дану задачу, знайдіть щільність алюмінію в таблиці густин (ro (алюмінію) = 2,7 * 10 ^ 3 кг/кубічний метр) і порахуйте значення маси алюмінію m за вже відомою формулою. У підсумку ви отримаєте відповідь, що маса алюмінію m дорівнює 5400 кг).
5
Чи потрібно взагалі знати об'єм тіла і щільність речовини , з якого вона зроблена, щоб знайти його масу? Наприклад, відомо, що обсяг латуні дорівнює обсягу алюмінію, але маса латуні більше маси алюмінію. Можна припустити, що у латуні й алюмінію різна щільність. Висновок: щоб знайти масу тіла, треба знати його обсяг і масу одиниці об'єму. Маса одиниці об'єму - це і є щільність речовини ro.