Як впровадити систему якості.

Показником високого рівня виробництва і якості , що випускається є отримання підприємством сертифікату якості міжнародного зразка. Для цього на підприємстві повинна бути впроваджена система якості , що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISQ 9000.
Інструкція
1
Проаналізуйте, наскільки насущні для вашого підприємства питання якості продукції. Оцініть, наскільки необхідно впровадити систему якості і виключити повторювані випадки повернень бракованої продукції, скарг та рекламацій продавців і споживачів. Сертифікація по міжнародній системі якості необхідна не тільки тим компаніям, які виробляють значну кількість бракованої і неякісної продукції. Вона потрібна і тим, які хочуть підвищити свій престиж на ринку і мати можливість стати постачальниками великих підприємств, для яких наявність такого сертифіката у партнерів по бізнесу - обов'язкова умова.
2
Докладніше про розумні серії міжнародних стандартів ISQ 9000. Копії документів, що регламентують вимоги до якості, запросите в територіальних або федеральних органах зі стандартизації. Відвідайте веб-сайт міжнародного органу стандартизації.
3
Направте на навчання фахівців або запросіть консультанта, під керівництвом якого на вашому підприємстві буде розроблена і впроваджена система якості . Вибирайте консультанта, знайомого з тонкощами виробництва та областю діяльності компанії. Перевірте, щоб у нього був відповідний досвід. Консультант може і не брати участь в розробці. Якщо ви впевнені у кваліфікації своїх співробітників, він може тільки навчити їх. Систему якості ваші співробітники розроблять та запровадять самостійно.
4
Впроваджуючи систему у виробництво, проведіть навчання всього персоналу компанії, пов'язаного з виконанням робіт, що впливають на якість кінцевого продукту. Розробіть локальні нормативні документи, що встановлюють вимоги до параметрів і якості виробів або послуг, що надаються, методику проведення аудиту відповідності запроваджуваних стандартам.
5
Залучіть зовнішніх консультантів, які оцінять впроваджену в компанії систему якості на відповідність міжнародним нормативам. Розробіть конкретні вимоги до якості для кожного виробничого процесу, пов'язаного зі споживачами, проектуванням і розробкою, придбанням, виготовленням, контролем вимірювальної апаратури і контрольних приладів.
6
Призначте відповідальних, які здійснюють нагляд за впровадженням системи менеджменту якості . В організаційну структуру підприємства включите підрозділ, який здійснюватиме внутрішній аудит. Оцініть працездатність системи, скоректуйте її в міру необхідності, щоб виключити можливість шлюбу.
7
Зверніться в акредитований орган по сертифікації, який справить сертифікаційний аудит. Після успішної перевірки ваше підприємство отримає сертифікат якості . Надалі для його підтвердження вам буде необхідно проводити періодичні внутрішні аудити і контролювати дієвість запровадженої на підприємстві системи якості .