Як виступати на дипломі.

Підготовка захисної промови до дипломної роботи - серйозне і відповідальна справа. За короткий проміжок часу потрібно встигнути грамотно охарактеризувати основні етапи проведеного наукового дослідження.
Інструкція
1
Підготуйте письмовий план захисної промови до вашої дипломної роботі заздалегідь. В ній краще уникати складних для сприйняття, труднопроизносимих слів і фраз. Розділіть мова на вступну частину, основну і заключну.
2
Продумайте кілька привітальних слів членам екзаменаційної комісії. Потім, у вступній частині промови повідомте тему дипломної роботи, обґрунтуйте її актуальність, вкажіть мета, об'єкт, а також предмет дослідження. Не поспішайте при вимові слів, так як це може спровокувати поверхневе дихання і посилити хвилювання.
3
В основній частині захисної промови теоретичні тези приводите в стислому вигляді - максимум двома пропозиціями. Оптимальна кількість тез - три-чотири. Коротко охарактеризуйте досліджуваний об'єкт, повідомте результати проведеного аналізу. Вкажіть причини, що перешкоджають ефективному функціонуванню розглянутого «механізму».
4
При висвітленні результатів вашої практичної діяльності спирайтеся на конкретні дані, а також базу досліджень. Повідомте комісії, на якому саме підприємстві або ж в якій установі організовувалися методики та експерименти, перевіряючі теоретичні постулати. Підкріплюйте утвердження різними фактами і цифрами.
5
Повідомте про підсумки практичних досліджень. Уявіть рекомендації щодо вдосконалення освітленого процесу або явища. Додайте плановані результати, яких може досягти підприємство після впровадження вашої методики у виробництво.
6
В заключній частині роботи озвучте висновки за результатами вашого наукового дослідження. Зазвичай це позитивний результат, досягти який можливо після впровадження запропонованих технологій. Закінчете мова подячними словами, наприклад: «Дякую за увагу».
Корисна порада
Перевірте заздалегідь наявність технічних засобів оснащення і можливість їх використання в ході захисту вашої дипломної роботи.