Як обчислити темп приросту. розрахувати темп приросту активів.

Зміни в економічній ситуації організації зручно характеризувати, використовуючи прийоми і методи статистики. За допомогою рядів динаміки можна простежити, як змінюються явища з плином часу. Для характеристики рівня змін у часі обчислюються такі показники динаміки, як абсолютний приріст, темп приросту і темп зростання.
Інструкція
1
Обчисліть абсолютний приріст обраної величини за певний проміжок часу. Для цього розрахуйте різницю між кінцевим і початковим її рівнем за формулою? У = У2-У1, де У1 - початковий рівень величини, У2 - кінцевий її рівень. Абсолютний приріст характеризує, на скільки одиниць величина в наступному періоді більше або менше величини рівня в попередньому періоді.
2
Визначте темп зростання даної величини за період. Для цього знайдіть відношення її рівня в даному періоді до рівня в попередньому періоді за формулою Kр = У2/У1 х 100%, де У1 - початковий рівень величини, У2 - кінцевий рівень. Цей показник характеризує, у скільки разів величина в одному періоді більше або менше величини в іншому періоді.
3
Знайдіть темп приросту даної величини, розрахувавши відношення її абсолютного приросту до рівня, прийнятого за базу порівняння. База порівняння може бути постійної і змінної. При порівнянні поточного рівня показника з попереднім розраховується ланцюгової темп приросту, а при порівнянні з початковим показником (базою) - базисний.
4
Розрахуйте ланцюгової темп приросту за формулою Кпр = (Уi - Уi-1)/Уi-1, де Уi - рівень величини в поточному періоді, Уi-1 - рівень величини в попередньому періоде.Определіте базисний темп приросту за формулою Кпр = (Уn-У1)/У1, де Уn - рівень величини в поточному періоді, У1 - початковий рівень величини.
5
Визначте темп зміни показника за весь період. Для цього розрахуйте середній темп зростання за наступною формулою К = n-1? Уn/У1, де n - кількість періодів змін, Уn - кінцевий рівень величини, У1 - початковий її рівень. Для обчислення середнього темпу приросту потрібно з отриманого числа відняти одиницю і помножити отриманий результат на 100%.
6
Розгляньте як приклад обчислення середнього темпу приросту прибутку за рік за умови, що на початок року вона становила 100 тисяч рублів, а на кінець року 300 тисяч рублів. Обчисліть темп зростання прибутку: 300/100 = 3. Тобто прибуток за рік зросла в 3 рази.
7
Знайдіть корінь з числа 3 в ступені 11 - результат дорівнює 1,105. Відніміть з отриманого числа одиницю і помножте на 100%. Отже, середній темп приросту прибутку на місяць буде дорівнює 10,5%.