Як написати диплом по психології.

Написання диплома - завдання непросте і відповідальне. Це заключний етап навчання, своєрідна перевірка теоретичних знань студента і вміння правильно застосовувати їх на практиці. Написання диплома по психології має певні нюанси, властиві конкретно цієї спеціалізації.
Інструкція
1
Написанию будь дипломної роботи передує вибір актуальної теми. Вибір теми завжди наданий на розсуд студента. За традицією деканат навчального закладу пропонує приблизний перелік можливих тем для опрацювання, з яких студент може вибрати будь-яку вподобану. Тим не менш, якщо у вас є на прикметі кілька цікавих особисто вам тим, ви завжди можете обговорити їх з майбутнім науковим керівником і після його схвалення та погодження з кафедрою, почати опрацьовувати відповідну.
2
Другий етап - підготовка плану роботи та його затвердження у наукового керівника. Диплом складається з вступу, кількох розділів, власне розкривають тему дослідження, висновків та списку використаної при написанні літератури, а також додатків до диплома, якщо вони потрібні. Складений план представляється на схвалення не лише дипломному керівнику, а й кафедрі. Як правило, диплом по психології включає пару теоретичних глав і однієї практичної глави, розкривала аспекти проведеного студентом дослідження.
3
Пошук матеріалу для теоретичної частини диплома - ключова частина написання. У ній зазвичай розкриваються загальні психологічні поняття і терміни, історія досліджень, проведених в області, що стосується обраної теми. Джерелами для її написання можуть стати книги світил психології, наукові статті та спостереження психологів, засновані на особистому досвіді. Гарною підмогою при написанні дипломної роботи по психології стане інтернет.
4
Практична частина диплома по психології - це опис унікального дослідження, проведеного вами в рамках заданої теми. Це або психологічний досвід, або дослідження конкретної області психологічної науки. Матеріал для практичної частини диплома збирається під час переддипломної практики.