Як написати характеристику від організації.

Документ з описом особистих і ділових якостей, службової діяльності та набутих навичок оформляється кадровою службою підприємства. Найчастіше характеристика з місця роботи потрібно студентам за підсумками проходження виробничої практики, а також службовцям, що мають намір змінити місце роботи.
Інструкція
1
Суворої форми для такого документа не існує. Але є кілька загальноприйнятих правил, знаючи які ви без проблем складете потрібну характеристику . Для початку ви повинні знати, що можна написати її від руки або скористатися комп'ютером. Зрозуміло, друге переважніше. У такому випадку вставте стандартну папір у принтер і приступайте до набору тексту, почавши з вказівки реквізитів.
2
Напишіть по центру аркуша назва документа - «Характеристика». Нижче повідомте прізвище, ім'я та по батькові працівника, посаду і назву організації. Далі переходите до заповнення розділу, відведеного для анкетних даних. Тут вкажіть дату народження співробітника, наявне у нього освіта (із зазначенням часу навчання і назв навчальних закладів), кваліфікацію відповідно до нормативних документів, наукові звання (якщо є).
3
У наступній частині характеристики опишіть його трудову діяльність на даному підприємстві. Почніть з зазначення дати його надходження на роботу і посади, на яку він був прийнятий. Повідомте про зміни виду діяльності в рамках підприємства, кар'єрному рості, службові обов'язки, виконаних роботах, підвищенні кваліфікації і т.д.
4
Далі вкажіть його особистісні та ділові характеристики. До особистісним відносяться комунікабельність, вміння вибудовувати відносини в колективі, доброзичливість, моральні принципи тощо. При описі ділових якостей слід зробити акцент на його працездатності, схильності до аналітичної, керівної або іншій роботі. Особливо відзначте його прагнення до професійного зростання через самоосвіту, спроможність застосовувати отримані знання та досвід для отримання високих результатів праці. Крім того, залежно від виду його діяльності, варто звернути увагу на такі особливості, як пунктуальність, обов'язковість або креативність та ініціативність.
5
На закінчення дайте оцінку його трудової діяльності на вашому підприємстві. Відносно накопиченого досвіду і проявлених знань можна користуватися термінами «великий досвід», «достатній рівень володіння навичками», «хороший спеціаліст» і т.д. Обов'язково обгрунтуйте вашу оцінку, привівши коротку розшифровку. Приміром, напишіть про високу якість виконуваних робіт або про відсутність необхідного досвіду і небажанні навчатися.
6
Підписати характеристику повинен керівник організації. Допустимо і розміщення тут додаткової підписи безпосереднього начальника або кадровика. Крім того, документ обов'язково завірте печаткою підприємства. Для характеристик, складених за запитом сторонніх підприємств, необхідно вказати і цей факт, з відображенням даних про підприємство, запити документ.
Зверніть увагу
Характеристика складається у двох примірниках, один з яких передається запитуючої стороні, а інший залишається на підприємстві.