Молярна маса: Як провести розрахунки.

Для вирішення розрахункових завдань в більшості випадків потрібне використання молярної маси. Якщо відносні атомні і молекулярні маси зазвичай визначають за таблицею хімічних елементів Д.І. Менделєєва без проблем, то з молярною масою, часом, виникають труднощі. А адже чисельно ці два параметри збігаються.
Вам знадобиться
  • - періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва
Інструкція
1
Реальні маси атомів дуже малі, а тому розрахунки зі значеннями, що мають величезну кількість нулів були б украй ускладнені. Тому для зручності ввели поняття моль, яке в більш простому вигляді можна представити як порцію. Тобто, дещо спрощуючи сприйняття поняття моль, можна припустити, що речовини взаємодіють між собою в певних порційних співвідношеннях. Причому 1 порція (або 1 моль) речовини для будь-якого з сполук має однакове число молекул, атомів або іонів. Ця величина постійна і становить 6, 02 х 10 в 23 ступені будь-яких частинок (число Авогадро). Молярна маса - це маса 1 моль речовини, позначається буквою М і має одиницю виміру г/моль.
2
Перш ніж приступити до обчислення молярної маси, попередньо знайдіть відносну атомну (для окремих атомів) або відносну молекулярну (для молекул) маси, у яких відсутні одиниці виміру (атомні одиниці маси в розрахунок не беруться). Для цього обов'язково знадобиться довідковий матеріал - періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Ця таблиця дозволена на всіх видах контролю, включаючи навіть ЄДІ з хімії.
3
Приклад № 1. Обчисліть молярну масу хлориду натрію. Рішення. Спочатку визначте відносну молекулярну масу (Mr) хлориду натрію (NaCl), яка складається з відносної атомної маси (Ar) натрію (Na) і відносної атомної маси (Ar) хлору (Cl). Mr (NaCl) = Ar (Na) + Ar (Cl). Ar (Na) = 23 Ar (Cl) = 35,5 Mr (NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5Полученний результат помножте на 1 г/моль - це і буде молярна маса хлориду натрію (NaCl) .M (NaCl ) = 58,5 х 1 г/моль = 58,5 г/моль
4
Приклад № 2. Обчисліть молярну масу ортофосфорної кислоти (H3PO4). Рішення. Спочатку визначте Mr (H3PO4), яка складається з відносних атомних мас (Ar) елементів, що входять до складу молекули. Обов'язково необхідно враховувати те, що в молекулі 3 атома водню, 1 атом фосфору і 4 атома кисню. Отже, Mr (H3PO4) = 3Ar (Н) + Ar (P) + 4Ar (O) .3Ar (H) = 3 х 1 = 3 Ar (P) = 31 4Ar (O) = 4 х 16 = 64 Mr ( H3PO4) = 3 х 1 + 31 + 4 х 16 = 98Полученний результат помножте на 1 г/моль, який і дасть молярную масу ортофосфорної кислоти (H3PO4) M (H3PO4) = 98 х 1 г/моль = 98 г/моль
Зверніть увагу
У таблиці Д.І. Менделєєва дані точні значення відносних атомних мас, які необхідно округляти до цілого числа. Винятком є атом хлору, у якого (Ar) = 35,5
Корисна порада
При обчисленні відносних мас обов'язково враховуйте індекси, які стоять внизу праворуч від хімічного елемента. Індекс множиться на відносну атомну масу.