Як обчислити період.

Періодом називається проміжок часу між однаковими фазами двох суміжних коливань. Він вимірюється в секундах і обернено пропорційний частоті. Його можна як виміряти, так і розрахувати.
Інструкція
1
Вимірювати період доцільно у випадку якщо частота коливань невелика. Якщо вона менше одного герца, використовуйте для цього звичайний секундомір, визначаючи проміжок часу між спалахами лампи, коливаннями маятника, клацаннями метронома і т.п. У випадку більш високих частот, що знаходяться за межами інерційності людських органів почуттів, можна переключити частотомер в режим вимірювання періоду (якщо прилад володіє такою можливістю).
2
Якщо частота коливань велика, а частотомер функцією безпосереднього вимірювання періоду не володіє, переведіть частоту в одиниці системи СІ (Герца), а потім скористайтеся наступною формулою: T = 1/f, де T - період (с), f - частота (Гц).
3
У разі якщо у вихідних даних вказана циклічна частота, виражена в радіанах в секунду, спочатку переведіть її в звичайну частоту: f =?/2 ?, де f - частота (Гц),? - Циклічна частота (рад/с),? - Число «пі», +3,1415926535 (безрозмірна величина) .Після цього по частоті визначте період, як зазначено вище.
4
При вирішенні задачі, в умові якої в якості вихідних величин наведені довжина хвилі і швидкість поширення коливань, спочатку переведіть обидві величини в одиниці системи СІ - відповідно, метри (м) і метри в секунду (м/с), а потім підставте їх у наступну формулу: f = v/?, де f - частота (Гц), v - швидкість поширення коливань (м/с),? - Довжина хвилі (м) .Після обчислення частоти завдання визначення шуканої величини - періоду, як і в попередньому випадку, зведеться до описаної в кроці 2.