Як обчислити частоту.

Частота - фізична величина, що відображає число коливань в механічному, електромагнітному чи іншому процесі. Крім звичайної лінійної частоти, розглядають циклічну (кутову) частоту при обертанні тел. Знаходження даних величин в різних завданнях здійснюється з використанням відомих формул, співвідношень параметрів тіл і показників їх руху.
Інструкція
1
На початку вирішення будь-якої задачі приведіть всі відомі величини до одиниць, прийнятим в системі СІ. Лінійна частота вимірюється в герцах (Гц), циклічна - в радіанах за одну секунду.
2
При вирішенні задачі на поширення хвиль з відомою довжиною і швидкістю коливань обчисліть їх частоту за формулою: F = v/?, де? - Довжина хвилі (м), v - швидкість поширення коливань в середовищі (м/с). Якщо в задачі задано лише період T (с) здійснюються тілом коливань, частота знаходиться зі співвідношення: F = 1/T (Гц).
3
Щоб дізнатися лінійну частоту коливань F через задану циклічну в момент обертання тіла, використовуйте такий вираз: F =?/(2 *?), Де? - Циклічна частота (рад/с),? - Константа, приблизно рівна 3,14. Звідси можна вивести і зворотний формулу знаходження циклічної частоти по заданому значенню лінійною:? = 2 *? * F.
4
Припустимо задана коливальна система, що складається з підвішеного вантажу відомої маси M (м) і пружини з певною жорсткістю k (Н/м). Обчисліть частоту коливань вантажу F, провівши наступні дії. Знайдіть період коливань за формулою T = 2 *? ? (M/k), підставте відомі значення і вирахувати період в секундах. По вище наведеною формулою визначте частоту коливань підвішеного тіла: F = 1/T (Гц).
5
При вирішенні завдань з розділу електродинаміки розглядається електромагнітний коливальний контур. Нехай він складається з пари паралельно з'єднаних конденсаторів ємністю С (Ф) і котушки індуктивності L (Гн). Обчислити частоту власних коливань можна за формулою:? = 1/? (L * C) (рад/c).
6
Якщо значення сили струму I (А) задано наступним рівнянням i = 0,28 * sin70 *? * T (t - виражено в секундах) і при цьому потрібно обчислити циклічну? і лінійну частоту F коливань, виконайте такі дії. У загальному вигляді рівняння синусоїдального струму виглядає так: i = Im * sin (? T +? 0). Отже в даному випадку відомо, що амплітуда коливань Im = 0,28 А, початкова фаза? 0 дорівнює нулю, кутова (циклічна) частота? = 70 *? рад/c, так як вона є в заданому рівнянні коефіцієнтом при t. Звідси обчисліть лінійну частоту F =?/(2 *?) = 70 *?/(2 *?) = 35 Гц.