Як виконати дослідницьку роботу.

Наукове дослідження завжди передбачає досить великий обсяг роботи, безліч завдань і адаптацію до мінливих умов праці. Щоб виконати все в строк і якісно, потрібно заздалегідь розпланувати час, визначити алгоритм дій і вибрати форму викладу результатів дослідження.
Інструкція
1
Визначте тему вашого дослідження. Вона повинна бути не дуже широкою, актуальною і не до кінця вивченою. Вибираючи тему, враховуйте кількість і доступність інформації, яку по ній можна знайти. Якщо в ході дослідження вам потрібно буде проводити досліди, дізнайтеся заздалегідь, чи вдасться вам знайти необхідне обладнання.
2
Сформулюйте мету вашого дослідження і детально розпишіть завдання, які потрібно виконати, щоб її досягти. По ходу роботи список завдань можна доповнювати або скорочувати. Формулювання можуть трохи змінюватися, проте суть, що визначає напрям дослідження, повинна залишатися незмінною.
3
Складіть план роботи. Запишіть у таблицю всі кроки, які необхідно здійснити в ході дослідження. Навпроти кожного кроку напишіть передбачувані терміни виконання і залиште вільну колонку, в якій будете фіксувати реальні терміни.
4
Приступайте до збору інформації. Відберіть найбільш авторитетні, докладні і новаторські роботи по темі. Проаналізуйте кожну з них. Напишіть, чому присвячено дослідження автора, коротко опишіть його концепцію або точку зору, а також висновки, до яких він прийшов. Дайте свою оцінку цьому наукової праці, відзначте його сильні і слабкі сторони. На завершення огляду літератури зробіть загальний висновок про те, наскільки розроблена досліджувана вами тема, чи є в роботах прогалини або спірні моменти.
5
Відповідно до завдань і складеним планом проведіть практичне дослідження. Час і способи його проведення залежать від сфери, в якій ви працюєте, і безпосередньо від теми. У письмовій роботі поясніть методику дослідження і розкажіть, чому саме її ви визнали найбільш підходящою. Опишіть хід роботи, проаналізуйте її результати і досить докладно сформулюйте висновки.
6
Якщо в розділі, присвяченому практиці, ви посилаєтеся на схеми, графіки, фотографії, таблиці і т.д., розмістіть їх у додатку. Там повинен бути зібраний весь ілюстративний матеріал. Якщо його занадто багато, виберіть найбільш показові приклади.
Науково-дослідницький підхід - це один з безлічі способів пізнання людиною світу, його навколишнього. Цей підхід має свої чітко встановлені і загальноприйняті риси в науковому світі, які й дозволяють роботі вважатися дослідницької. Розглянемо, що повинно бути присутнім в тямущою дослідній роботі.
Інструкція
1
Перше, чому ми приділяємо увагу, це мета дослідження, яка повинна бути чітко сформульованої і складається зазвичай у вивченні яких або явищ.
2
У дослідженні дуже важливо висунути гіпотезу, точку зору. Цим самим ми конкретизуємо предмет дослідження. Гіпотеза повинна підкріплюватися логічними міркуваннями або літературними даними, тобто бути обґрунтованою. І в ході роботи цю гіпотезу потрібно або затвердити, або спростувати.
3
Далі нам потрібно поставити завдання нашого дослідження. Не варто плутати завдання з цілями. Мети показують те, що ми збираємося отримати. Завдання ж відображають саме дослідницькі процеси, адже мета може і не бути досягнута.
4
Літературний огляд теж дуже важливо включити в роботу. Коротко викладаємо відомі про досліджуване явище факти, розкриваємо напрямок нашої дослідницької роботи. Написавши літературний огляд, ми здобудемо матеріалом і зможемо давати обґрунтовані відповіді на запитання слухачів під час доповіді.
5
Нам також необхідно викласти в роботі методику виконання дослідження. Як доповідач, ми повинні знати, в яких конкретних областях дана методика може бути застосовна і наскільки вона стійка.
6
Обов'язково потрібно представити свої дані. Математичні дослідження характеризуються використанням великої кількості формул. Так от, ці формули окремо представляти не потрібно, принаймні, все. Ми повинні проаналізувати всі використовувані дані і в якості робочих даних викласти лише основні, найбільш важливі. Графічна форма подання робочих даних є найбільш наочною.
7
Дані, які ми отримали, потрібно зіставити з літературними джерелами та провести аналіз на предмет встановлення певної закономірності, яку необхідно буде викласти на папері.
8
Завершуємо дослідницьку роботу висновками. По порядку і тезисно викладаємо кінцеві результати. Висновки, при цьому повинні відповідати гіпотезі та завданням дослідження. Ось, власне, і все.