Як знайти відносне відхилення. Відносне відхилення формула.

Основним інструментом оцінки діяльності будь-якої організації є аналіз різних відхилень. Розрахунок відносного відхилення виробляється для порівняння певних показників з основною базою. Це дозволяє порівнювати явища, що володіють різним ступенем невідповідності.
Інструкція
1
Порівняйте планові і фактичні значення деяких величин, які виступають в якості показників діяльності підприємства. Тим самим, ви зможете виявити різні відхилення, встановити їх причини, порахувати витрати на їх усунення і показати економічну доцільність цього. За основу фактичних показників, що вимагають контролю, візьміть дані різного рівня обліку на підприємстві (фінансового, управлінського та статистичного). В їх ролі можуть постати терміни виконання завдання, якість виробленої або реалізованої продукції, а також параметри, виражені в вартісних або натуральних показниках.
2
Розгляньте три головні чинники, які впливають на ефективність діяльності підприємства одночасно: обсяг виробництва, витрата коштів на одиницю продукції і витрати на сировину і норми. Наслідком їх зміни є відхилення від планових показників. Абсолютна відхилення являє собою різницю величин і висловлює щиру зв'язок між плановими і фактичними показниками. Обчислюється абсолютне відхилення у фізичних одиницях (рублях, кілограмах тощо.).
3
Тепер розрахуйте відносне відхилення . Воно допомагає найбільш інформативно провести аналіз і дати більш ясну оцінку змінам. Відносне відхилення обчислюється як відношення абсолютного відхилення до дійсного значення. Виражається величина в частках, частинах або відсотках. Для його знаходження розділіть значення показника кінця періоду на значення його початку і помножте результат на 100. Використовуйте формулу для розрахунку: (b2-a1)/a1 * 100%, де a1-початкове значення, b2 -Кінцеве значення. Для розрахунку відносного відхилення рівня виконання виробничого плану ви можете скористатися формулою: ОВВП = хф/Хпл. Тут ОВВП - відносна величина валового продукту, хф - фактична кількість виробленої продукції, Хпл - кількість продукції за планом.