Як висловити величину з формули. Як правильно описувати величини в формулах.

В фізиці величинами є кількісні характеристики предметів і показники взаємодій тіл між собою і навколишнім середовищем, наприклад довжина, маса, швидкість, час, кути і проч. Ці параметри можуть бути залежними або незалежними один від іншого. Відносини багатьох пов'язаних величин представлені у відомих формулах, з яких завжди можна виразити будь-яку змінну.
Інструкція
1
Вираз величини з формули проводиться за допомогою математичних операцій - перенесення членів, ділення на одне число обидві частини запису і ін. Тобто, слід спрощувати і працювати з формулою, як з алгебраїчним рівнянням. Виконуючи дані дії, потрібно також враховувати зміну знака, правила виведення величини з під кореня, зведення в ступінь.
2
У найбільш простому випадку при наявності вирази виду v = 2 * g + 11 для пошуку величини g виконайте наступні дії. Перенесіть всі члени, що не містять змінну g в одну (краще ліву) частину даного рівняння, не забуваючи поміняти їх знак при переносі на протилежний: -2 * g = 11 - v. Решта величини і константи перенесіть за знак рівності. Якщо при шуканої величиною варто коефіцієнт, як в даному випадку (-2), розділіть на цю константу обидві частини рівняння: g = - (11 - v)/2.
3
При вираженні з формули величини, зведеної в ступінь, як, наприклад, в наступному варіанті: S = a * t?/4, виконайте спочатку вище описані дії. Поставте змінну в ступені по ліву сторону рівняння, причому для виведення константи з знаменника дробу помножте на це число обидві частини формули : a * t? = 4 * S. Поділіть рівняння на змінну а й вийде: t? = 4 * S/а. Щоб прибрати ступінь шуканої змінної, візьміть корінь цієї ж ступеня (тут квадратний) як з лівого, так і з правій частині виразу: t =? 4 * S/а. Зустрічається і зворотна ситуація, коли шукана величина стоїть під знаком кореня, в цьому випадку потрібно виконати зведення всього рівняння в ступінь, зазначену при корені. Так, вираз S = v + g перетвориться в вид S = (v + g)?.
4
При наявності складних виразів, отриманих в результаті багаторазових підстановок різних формул, часто виникають труднощі в вираженні невідомої величини. Наприклад, в конструкції виду S = (? T? * K/(1 + g)) * f - 15 при пошуку величини k бажано провести попереднє спрощення рівняння за допомогою введення подстановочной змінної. Прийміть за х вираз у великих дужках: х = (? T? * K/(1 + g)), тоді початкове рівняння буде виглядати так: S = х * f - 15. Звідси легко знаходиться х = (S + 15)/f. Далі поверніть замість х Дужковий вираз (? T? * K/(1 + g)) = (S + 15)/f. Після чого можна продовжувати спрощення за допомогою аналогічних підстановок або відразу висловити шукану величину: k = ((1 + g) * (S + 15)/f) 2/t?.