Як взяти академічну довідку.

Академічна довідка - документ про незакінчену вищу або середню професійну освіту. Видається вона студентам, які надходять на додаткову освіту в інший навчальний заклад або тим, хто не закінчив освіти до покладеного терміну.
Вам знадобиться
  • Заява про видачу академічної довідки.
Інструкція
1
Академічна довідка видається у двох випадках - за бажанням самого студента або за рішенням керівництва про відрахування учня. Останнє має місце, коли студент порушує дисципліну навчального закладу, затримує оплату або погано встигає з досліджуваних предметів. У цій ситуації довідка видається обов'язково, за винятком випадків, коли учень відраховується до закінчення першого семестру, і він не пройшов проміжну атестацію в першому півріччі.
2
В академічній довідці зазвичай міститься інформація про документ, наданому для вступу до навчального закладу, рік надходження і закінчення навчання, форма навчання. А також спеціальність студента, його спеціалізація та перелік зданих курсових робіт. Обов'язковими даними є список вивчених дисциплін, кількість годин в рамках кожної з них та оцінки з даних предметів. У довідці можуть бути відображені також підсумки вступних іспитів або співбесіди.
3
Щоб отримати такий документ за власним бажанням, напишіть заяву на ім'я ректора навчального закладу з проханням видати академічну довідку . Потім віднесіть заяву в деканат. А після покладеного терміну, прийдіть і заберіть довідку . Вона повинна бути підписана ректором або главою навчального закладу та завірена печатками. Обов'язково перевірте в ній свої особисті дані та оцінки за вивчені дисципліни.
4
На підставі академічної довідки ви можете перевестися на інше відділення або в новий навчальний заклад, вступити на другу паралельну освіту в інший вуз або продовжити навчання через деякий час. Згідно з довідкою в новому вузі роблять звірку різниці годин і перезалік предметів, якщо кількість прослуханих учням годин збігається з їх кількістю в новому навчальному закладі.