Як вести справи по кадрам.

Керівники організацій, що мають у штаті співробітників, повинні вести справи по кадрам . Згідно з Трудовим кодексом, кожне підприємство зобов'язане оформляти локальні нормативні акти. Деякі роботодавці приймають на роботу співробітників, що здійснюють облік та оформлення персоналу.
Інструкція
1
Ви як керівник організації повинні оформити і затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тут прописується режим робочого часу і час відпочинку. У локальному документі вказується порядок прийому і звільнення співробітників, обов'язки та відповідальність сторін. При складанні документа посилайтеся на Трудовий кодекс.
2
Оформіть Положення про захист персональних даних співробітників і роботодавця. Тут пропишіть порядок отримання, обробки та зберігання конфіденційної інформації. У локальному акті вказується і міра відповідальності кожної зі сторін. При складанні посилайтеся на главу 14 Трудового кодексу.
3
Складіть інструкцію з техніки безпеки. Тут пропишіть ті умови, які відносяться до посад і характером роботи, наприклад, при роботах на кабельних опорах або для монтерів колії.
4
Ще одним обов'язковим документом є штатний розклад, який має уніфіковану форму № Т-3. Тут вкажіть всі структурні підрозділи, посади, кількість одиниць в штаті, розмір окладів, надбавки.
5
Оформіть графік відпусток, складайте його в середині грудня, тобто до настання нового календарного року. Він має уніфіковану форму № Т-7. Стверджується керівником організації.
6
Якщо на вашому підприємстві використовується змінна робота, складіть графік змінності. Розробляє і затверджує його керівник організації за місяць до вступу нормативного документа в силу. Якщо відносно співробітників застосовується відрядна оплата праці, оформите положення про нормування праці та про норми виробітку.
7
Крім перерахованих вище обов'язкових документів ви можете оформити положення про структурні підрозділи і посадові інструкції. Затверджуються вони керівником організації і підписуються співробітниками.
8
Існує і так званий колективний договір. Тут прописуються такі умови, як форми і розмір оплати праці, тривалість робочого часу і відпочинку, медичне забезпечення співробітників та інші.
9
Також ви зобов'язані укладати з співробітниками трудові договори. Оформляйте на них особисті картки і справи, які зберігаються у відділі кадрів. Крім цього складайте розпорядчі документи (накази) на своїх працівників, вносите відомості до трудових книжок.