Як визначити ефективність менеджменту.

Ефективність менеджменту визначається співвідношенням витрат і прибутку. Чим менше витрати і вище одержувані результати, тим ефективніше працює апарат управління. Але в поняття ефективності входять не тільки економічні, але й соціальні показники.
Інструкція
1
Прямий економічний ефект ви можете визначити кількісно по зростанню прибутку, зниження витрат, підвищення якості та зниження відсотка браку. Соціальна ефективність - непрямий показник, який важко визначити в цифрових величинах. Це підвищення задоволеності умовами праці, вмотивованість на досягнення кращих результатів, підвищення добробуту працівників підприємства.
2
При ефективному менеджменті між економічною і соціальною складовою існує прямий взаємозв'язок. Підвищення однієї з них відразу ж повинно бути приводом для зростання інший. Тобто підвищення прибутку підприємства повинно позитивним чином позначатися на зростанні добробуту працівників у вигляді підвищення зарплат і премій. Порушення такої причинно-наслідкового зв'язку самим негативним чином позначається на ефективності управління.
3
На будь-якому підприємстві існують підрозділи, що приносять прибуток, і витратні. Оцінити ефективність роботи першого досить просто - це, як говорилося на початку, співвідношення витрат на виробництво і одержуваного прибутку. Але існують підрозділи, такі, як транспортний відділ, апарат управління, маркетингова та складська служба, відділ персоналу, закупівель і служба безпеки, за якими відомі лише суми витрат. Результати їх діяльності в явному вигляді оцінити складніше. Це можна зробити за непрямими показниками.
4
Щоб визначити ефективність менеджменту для невиробничих служб, використовуйте поділ показників на фінансові та нефінансові. До фінансових віднесіть, ті, що можна відобразити в системі бюджету та фінансового обліку: планові та фактично витрачені обсяги витрат за статтями бюджету цього підрозділу, ліміт перевитрати по цих статтях.
5
До нефінансовим показниками, що визначає якість роботи, віднесіть ті, що характеризують специфіку діяльності даного підрозділу. Для транспортного відділу, наприклад, це буде обсяг вантажообігу, для служби персоналу - показники плинності кадрів, для служби доставки - середній час доставки товару замовнику. Використовуючи систему, що враховує кілька різнопланових характеристик якості роботи підрозділу, ви завжди зможете оцінити ефективність менеджменту.