Як знайти діаметр дроти. визначення перетин дроти по діаметру.

В довідниках з електротехніки є таблиці з перетинами проводів для застосування в різних умовах. Штангенциркулем же можна виміряти НЕ перетин, а діаметр . Знаючи будь-яку з цих величин, можна обчислити за формулою і іншу.
Інструкція
1
Вимірювання діаметр а дроти штангенциркулем здійснюйте при відсутності напруги. Будь штангенциркуль, незалежно від того, чи є він механічним або електронним, має металеві губки, здатні проводити струм. Якщо провід покритий шаром ізоляції, вимірювання його перетину здійснюйте без урахування її діаметр а.
2
Використовуйте для виразу діаметр а і площі перетину провідників одиниці виміру, прийняті в електротехніці: відповідно, міліметри і квадратні міліметри (електрики називають їх скорочено «квадратами»).
3
Щоб перевести вказане в довіднику перетин дроти в його діаметр , скористайтеся наступною формулою: D = 2? (S/?), Де S - площа провідника ( мм?), D - діаметр провідника (мм),? - Число «пі», +3,1415926535 (безрозмірна величина).
4
Для зворотного перекладу ( діаметр а в перетин) скористайтеся тією ж формулою, перетвореної таким чином: S =? (D/2) ?, де D - діаметр провідника (мм), S - площа провідника (мм?),? - Число «пі», +3,1415926535 (безрозмірна величина).
5
Перетин многожильного дроти приймайте рівним сумі перерізів входять до його складу окремих провідників. Підсумовувати ж їх діаметр и безглуздо. Обчислення можуть бути і багатоступінчатими. Так, наприклад, щоб дізнатися еквівалентний діаметр многожильного дроти, обчисліть перетин однієї його жили, помножте на їх кількість, а потім результат знову переведіть в діаметр .
6
Брати провід з діаметр ом або перетином, що перевищує розрахункове або вказане в таблиці значення, можна, але занадто товсті дроти застосовувати буває незручно: вони можуть, наприклад, вирвати клему з клемника власною вагою. Застосовувати ж дроти з діаметр ом або перетином менше розрахункового або вказаної в таблиці не можна.
7
Порожні провідники циліндричної форми (наприклад, входять до складу коаксіальних кабелів) мають два діаметр а: зовнішній і внутрішній. За ним розрахуйте, відповідно, два перетину: зовнішнє і внутрішнє. Відніміть одне з іншого, а потім результат переведіть в еквівалентний діаметр .