Як перевести середні солі в кислі.

Солі - це клас хімічних сполук, які включає речовини, які з катіонів металу та аніонів кислотного залишку. Вони підрозділяються на середні, кислі, основні, подвійні, змішані, комплексні і гідратні.
Інструкція
1
Чи можна перевести середні солі в кислі? Як цього добитися? Так, можна. Для цього існує дуже простий спосіб: необхідно подіяти на середню сіль надлишком тієї кислоти, аніон якої входить до її складу. Наприклад, ви маєте кальциновану соду - карбонат натрію, її формула виглядає наступним чином: Na2CO3. Вам треба отримати з неї добре знайомий продукт - харчову соду (тобто натрій гідрокарбонат) NaHCO3.
2
подіє на карбонат натрію надлишком карбонової (вугільної) кислоти, реакція буде виглядати наступним чином: Н2СО3: Na2CO3 + H2CO3 = 2NaHCO3. В результаті утворюється гідрокарбонат натрію.
3
Або, наприклад, ви маєте середню сіль - калій фосфорнокислий трехзамещенний К3РО4, фосфат калію. Як можна отримати з неї кислий фосфат? Подіє на цю сіль надлишком ортофосфорної кислоти Н3РО4: 2К3РО4 + Н3РО4 = 3К2НРО4. В результаті цієї реакції ви отримаєте кислу сіль гідрофосфат калію.
4
Якщо ж вам бажано отримати ще більш кислу сіль, тобто дигидрофосфат калію, КН2РО4, то ортофосфорну кислоту треба буде взяти в більшому надлишку. Хімічна реакція тоді протече за наступною схемою: К3РО4 + 2Н3РО4 = 3КН2РО4. Зрозуміло, все сказане повною мірою відноситься і до будь-якої іншої кислої солі.
5
Якщо ж ваше завдання полягає в тому, щоб перевести кислі солі в середні солі, то треба діяти прямо протилежним чином. Тобто додавати до розчину кислої солі відповідна підстава, утворене тим металом, іон якого входить до складу солі. Наприклад: NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=729zRHB4jUE
Корисна порада
Середні солі - це такі сполуки, в яких всі іони водню заміщені іонами металів. Наприклад: Са3 (РО4) 2, К2СО3. А в молекулах кислих солей іони водню заміщені іонами металів не повністю, а частково. Наприклад: КН2РО4, NaHCO3.