Як знайти об'єм товарообігу. товарообіг і стоітмость реалізації продукції.

Товарообіг - важливий економічний показник, що характеризує завершальний етап продуктивного циклу. Він полягає в продажу товарів, тобто в їх зверненні в грошову форму. Знайти обсяг товарообігу потрібно не тільки для підрахунку прибутку, але і для деталізації аналізу відповідності результатів розробленої стратегії.
Інструкція
1
Мета будь торговельної фірми - витяг максимального прибутку від реалізації товару. Закони ринку спонукають виробників вживати різних заходів для збільшення обсягу продажів, у тому числі проведення аналізу поточної ринкової ситуації, купівельного попиту, розробка нових виробничих планів, вивчення динаміки різних показників.
2
Найважливішим показником росту або спадання прибутку є обсяг товарообігу . Виходячи з назви, цей термін означає обмін реального товару або послуги на гроші. Товарообіг - це сукупна вартість усієї партії реалізованої продукції. Це грошовий результат її переходу з виробничої фази в споживчу для задоволення купівельних потреб.
3
Саме ці потреби вивчаються при прогнозуванні майбутньої стратегії. Підприємець повинен врахувати багато факторів для того, щоб збільшити обсяг товарообігу . Це насамперед попит, який залежить від сезону року, місця, моди, середнього рівня доходів відповідної категорії покупців і т.д.
4
Розрізняють роздрібний, дрібнооптовий і оптовий обсяг товарообігу відповідно до типу підприємства. Ця величина підраховується за певний часовий період: день, місяць, квартал і рік. Формула розрахунку досить проста: T =? Pi • qi, де pi - ціни товарів, qi - їх кількість.
5
Структура товарообігу різна для кожного окремо взятого підприємства. Різновидів продукції може бути декілька, часом до сотні найменувань, тому для коректного розрахунку треба спочатку обчислити твори характеристик кожного з них, а потім підсумувати.
6
Наприклад, компанія займається випуском канцелярських товарів: скріпок, паперу, ручок, олівців, лінійок і т.д. Тоді, щоб знайти об'єм товарообігу , потрібно виконати додавання за всіма видами продукції: T = (p_скр • q_скр + p_бум • q_бум + ...).
7
Аналіз динаміки товарообігу полягає в порівнянні показників за два періоди: поточний і базовий. В цьому випадку слід визначити індекс обсягу товарообігу , який буває загальним і фізичним. Перший знаходиться зі співвідношення між даними поточного та базового періоду і характеризує зміну вартості товарів: Iо =? P1 • q1/? P0 • q0.
8
Індекс фізичного обсягу товарообігу показує, як на його динаміку впливає зростання або зниження кількості товарів. У цій формулі фігурують тільки ціни базового періоду: I ф =? P0 • q1/? P0 • q0.