Як написати гру на Паскалі. Як на паскале писати гри.

Початкуючому програмісту не варто відразу братися за написання на мові Паскаль складною, багаторівневою ігрової програми. Почати слід з логічної або математичної гри з текстовим інтерфейсом. Поступово набираючись досвіду, можна переходити до роботи над більш великими проектами.
Інструкція
1
Почніть роботу над програмою з заголовка і вказівки переліку використовуваних модулів: program reshiprimer; uses crt;
2
Вкажіть компілятору, які до складу програми будуть входити змінні: vara, b, c: integer; d: string; Тут a і b - доданки, c - сума, d - відповідь на питання про те, чи бажає користувач грати далі.
3
Позначте початок програми і нескінченного циклу, а також Ініціалізуйте генератор випадкових чисел: beginrandomize; while 0 = 0 dobegin
4
Запрограмуйте генерацію двох випадкових чисел в діапазоні від 0 до 1000: a: = round (random (1000)); b: = round (random (1000));
5
Покажіть користувачу приклад, який він повинен вирішити, а потім запросите результат: writeln ('Скільки буде'), a, ('+'), b, ('?'); Readln (c);
6
Повідомте користувачеві, чи правильно він вирішив приклад: if a + b = c then writeln ('Правильно!') Else writeln ('Неправильно!);
7
Запитайте у користувача, чи бажає він грати ще: writeln ('Будемо грати далі?'); Readln (d);
8
При негативній відповіді завершите роботу програми: if upcase (d) 'Y' then halt (0);
9
Завершіть спочатку цикл, а потім і саму програму: endend.Обратіте увагу на точку після другого оператора end.
10
Запустіть програму, натиснувши Ctrl + F9. На екран буде виведено перший приклад. Порахуйте в розумі і введіть відповідь на нього. Машина тут же повідомить вам, чи правильно він вирішене. Потім буде поставлено питання про те, чи бажаєте ви грати далі. Відповідь Y або y призведе до висновку наступного прикладу, а введення будь-який інший букви - до завершення роботи програми.
11
Домігшись правильної роботи гри, приступите до її удосконалення. Наприклад, додайте очищення екрана перед показом кожного нового прикладу командою cls. Використовуючи процедуру textcolor, зробіть, щоб написи виводилися різними кольорами. Подумайте, як можна змусити програму автоматично змінювати складність прикладів: при правильних відповідях ускладнювати їх, а при неправильних - спрощувати. Щоб урізноманітнити гру, додайте функцію генерації прикладів на різні математичні дії.