Як побудувати семантичний диференціал.

При проведенні досліджень в галузі психології та соціології широке застосування знайшли так звані проектні методи. Одним з інструментів для вивчення особистісних якостей є особистісний семантичний диференціал . У цій тестовій методиці використовуються суб'єктивні уявлення випробуваного про різні сторони дійсності, що дозволяє судити про емоційні відносинах і особистісних установках.
Інструкція
1
Підготуйте тестовий матеріал. Семантичний диференціал представляє собою кілька шкал, нанесених горизонтально на один бланк (опитувальний лист). Кожна шкала має, як правило, сім градацій, які можуть бути виражені чисельно (3, 2, 1, 0, 1, 2, 3) або вербально (сильно, середньо, слабо, ніяк, слабо, середньо, сильно).
2
Підберіть кілька об'єктів, які випробуваному належить оцінити за семибальною шкалою. Вибір об'єктів визначається багатьма факторами, наприклад, метою дослідження, віком випробуваного, його соціальним статусом, рівнем освіти і так далі. Заздалегідь підготуйте концепцію дослідження, включивши в опитування поняття, що мають відношення до цікавить вас об'єкту.
3
Розгляньте для прикладу побудова семантичного диференціал а, відбиває ставлення випробуваного до одного з батьків (як варіант - до літературного персонажу). В якості протилежних полюсів кожної шкали обрані поняття, що характеризують різну ступінь вираженості того чи іншого якості: Добрий (3, 2, 1, 0, 1, 2, 3) Злий; Турботливий (3, 2, 1, 0, 1, 2, 3) Неуважний; Працьовитий (3, 2, 1, 0, 1, 2, 3) Лінивий; ... Чесний (3, 2, 1, 0, 1, 2, 3) Брехливий.
4
При проведенні дослідження запропонуйте випробуваному зафіксувати його оцінку, віднісши її до певного полюса шкали. При цьому випробуваному необхідно відзначити ступінь вираженості того чи іншого якості. Обрана градація відзначається підкресленням або обводиться кружком. У підсумку по кожній шкалою (рядку) повинна бути поставлена оцінка, відповідна відповіді випробуваного.
5
За результатами дослідження проведіть змістовний аналіз отриманого семантичного профілю або складіть узагальнену картину особистісних відносин, якщо проводилося групове тестування. Семантичний диференціал рекомендується використовувати спільно з іншими особистісними методиками, оскільки він дозволяє уточнити результати більш об'єктивних прийомів психологічного дослідження. Для комплексної оцінки використовуйте на додаток до семантичного диференціал у багатофакторний особистісний опитувальник Кеттелла і колірної тест Люшера.