Як заповнити анкету підприємства.

Для укладення контрактів, оформлення кредитних заявок, участі в тендерах або реєстрації в інформаційно-довідкових базах організаціям необхідна грамотно складена анкета. Щоб уявити підприємство у вигідному світлі, потрібно заповнити її так, щоб користувач отримав максимум інформації.
Інструкція
1
Як правило, анкета містить наступні розділи: - загальні відомості про підприємство; - інформація про засновників і статутний капітал; - реєстраційні дані; - діяльність компанії; - фінансово-економічні показники; - відомості про відповідальних осіб; - контакти і реквізити.
2
Заповнюючи розділ «Загальні відомості про підприємство", вкажіть його повне і коротке найменування, організаційно-правову форму, а також юридична адреса. Написання букв і знаків у назві організації (прописні, рядкові, наявність дефісів, місця розставляння лапок і т.д.) повинні строго відповідати статуту. Відзначте наявність філій і представництв компанії, дочірніх і залежних товариств. Якщо підприємство входить до складу холдингу або фінансово-промислової групи, не забудьте відобразити це в анкеті.
3
Далі повідомте розмір статутного капіталу, його структуру (кількість, вартість однієї акції, загальна сума) і види (звичайні, привілейовані). Розкриваючи інформацію про засновників, перерахуйте акціонерів або учасників підприємства із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові для фізичних осіб або найменування для юридичних, а також частку участі в процентах і натуральному вираженні (в рублях).
4
В розділі «Реєстраційні дані» напишіть, коли і яким органом підприємство зареєстровано, поставлено на податковий та статистичний облік.
5
Опис діяльності компанії повинно зайняти основний обсяг анкети - від 300 до 2000 знаків. В цій частині вкажіть види діяльності, номенклатуру продукції та послуг, послуг, систему збуту (через філії, магазини, зі складу і т.д.), чисельність персоналу і його якісний склад (робітники, службовці, ІТП і т.д.), географію продажів, займану частку ринку, основних конкурентів, постачальників, крупних покупців, частку імпорту та експорту. За бажанням можна відобразити конкурентні переваги, слабкі і сильні сторони підприємства .
6
Фінансово-економічні показники повинні містити інформацію про валюту балансу, виручці, собівартості і прибутку - від реалізації до оподаткування та чистого. Крім того, розрахуйте вартість чистих активів і рентабельність діяльності.
7
У розділі "Відомості про відповідальних осіб» перерахуйте співробітників організації, які мають право прийняття рішень і підпису фінансових документів: директора, головного бухгалтера, їх заступників. Ймовірно, буде потрібно повідомити їх паспортні дані, наявність освіти та стажу роботи, в тому числі в даній сфері бізнесу.
8
У висновку вкажіть контактну інформацію підприємства : поштову адресу, телефони, факси, електронну пошту, веб-сайт, банківські реквізити, а також дані співробітників, з якими можна зв'язатися для роз'яснення виникаючих питань.
9
Зрозуміло, обсяг розкриття відомостей про компанії залежить від мети, для якої складається анкета, а частина інформації може бути комерційною таємницею. Для її збереження визначте з партнером, запитувачам ці відомості, межі конфіденційності і підпишіть відповідний документ.