Як вести кадрову роботу.

Кадрова робота є комплексом організаційних, змістовних заходів і послідовних кроків, спрямованих на ефективне використання здібностей і професійних навичок кожного окремого працівника. Обов'язки та структура відділу кадрів можгут бути різними в залежності від виду діяльності компанії. Оформлення кадрових документів покладається на спеціаліста, уповноваженого на це керівником або бухгалтерією.
Інструкція
1
Заведіть окремий зошит. У ній ви будете вести облік особового складу та документації. Вносьте дані про новоприйнятих, звільнених працівниках, сюди ж можете вкласти графік відпусток. Ще один журнал можна відвести під інструктаж, контроль дотримання дисципліни праці.
2
Контролюйте заходи щодо підвищення кваліфікації працівників. Своєчасно проводите атестацію. Обов'язково формуйте кадровий резерв, записуйте дані фахівців, які до вас звертаються з приводу роботи. В деяких випадках такі дані можуть дуже знадобиться. Дотримуйтесь трудові та соціальні права працівників, стежте, щоб оплачувалися лікарняні листи, декретну відпустку, основний відпустка надавалася відповідно до графіка, що укладаються і затверджується керівництвом на початку року. Вчасно попереджайте конфлікти в колективі, перевіряйте навантаження кожного працівника.
3
Розробіть штатний розпис. Зберігайте його в легкодоступному місці, щоб при необхідності нескладно було скористатися. В сейф приберіть особисті справи працівників, їх трудові книжки. Попросіть печатка організації, на відділ кадрів покладається обов'язок з видачі довідок та копій документів. Для оформлення відряджень знадобляться відповідні посвідчення.
4
Підготовляйте відомості для заохочення працівників, купите бланки грамот, організуйте, залучаючи бухгалтерію, матеріальне заохочення особливо героїв колег. Вам буде необхідно залучати працівників до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.
5
Виконуйте запити про трудовий стаж працівників, ведіть статистику, організуйте табельний облік. Необхідно контролювати відправлення даних в податкову службу, пенсійну організацію. Забезпечуйте колег страховими полісами.
6
Робіть пропозиції керівництву щодо вдосконалення власної роботи. У разі необхідності представляйте в установленому порядку інтереси організації у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами та установами. Проводите наради і беріть участь в нарадах, що проводяться з приводу роботи вашого відділу.
7
забезпечувати збереження майна, що у вашому кабінеті, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Заповніть на кожного працівника посадову інструкцію та ознайомте колег під розпис з вмістом документа.