Як знайти об'єм інформації.

При вивченні курсу інформатики доводиться вирішувати задачі на знаходження об'єму інформації , що зберігається на носії або переданої по каналу зв'язку за певний часу. Одиницями виміру обсягу інформації є біт, напівбайт, байт, слово, подвійне слово та їх похідні.
Інструкція
1
При розрахунках враховуйте, що один напівбайт дорівнює чотирьом бітам, байт - восьми бітам, слово - шістнадцяти, а подвійне слово - тридцяти двом. Кілобайт дорівнює 1024 байтам, мегабайт - 1024 кілобайтам, гігабайт - 1024 мегабайтам, терабайт - 1024 гігабайтам. Аналогічним чином переводяться одна в одну і кілобита, мегабіта, гігабіта і Терабітію. Біти позначаються рядкової буквою «б», байти - великою літерою «Б».
2
Щоб дізнатися обсяг інформації , що зберігається на носії, складіть між собою обсяги всіх зберігаються на ньому файлів. Якщо всі вони однакові, просто помножте обсяг одного з них на їх кількість. Врахуйте, що в деяких файлових системах довжина всіх файлів автоматично округлюється в бік збільшення до деякого заздалегідь заданого значення. Зазвичай воно дорівнює 4096 байт. Наприклад, якщо на диску знаходиться чотири файли об'ємом в 30, 50, 58749 та 14358 байт, то їх сумарний обсяг дорівнює 4096 + 4096 + 61440 + 20480 (останні два значення отримані множенням числа 4096, відповідно, на 15 і на 5), або 90112 байт.
3
Обсяг інформації , переданої по каналу зв'язку за заданий проміжок часу, розраховуйте так. Оскільки швидкість передачі даних вказується в бітах в секунду і їх похідних, спочатку переведіть її в байти в секунду або їх похідні, поділивши на 8. Наприклад, 56 кб/с (кілобіт в секунду) = 7 кБ/с (кілобайт в секунду). Потім помножте цю швидкість на час, виражене в секунду. Наприклад, за 10 секунд при зазначеної вище швидкості по каналу буде передано 70 кБ (кілобайт). Якщо дані передаються по GPRS-каналу, і тариф не безлімітний, результат слід завжди округляти в бік збільшення до зазначеного провайдером порога. Так, якщо по такому каналу переданий 1 кілобайт, а поріг дорівнює 10 кілобайт, вартість передачі такого обсягу даних буде такою ж, як для 10 кілобайт.
4
Якщо в умовах задачі вказана довжина тексту в символах, враховуйте, що в різних кодуваннях одного символів відповідає різну кількість біт. У коді Бодо на один символ припадає 5 біт, в коді ASCII - 7 (але особливості зберігання даних в обчислювальних пристроях призводять до того, що витрачається на його зберігання 8 біт), в кодуваннях 866, ЯКІ-8Р, ЯКІ-8У, 1251 і аналогічних - 8 біт, а в кодуванні Unicode - 16 біт (крім символів з таблиці ASCII, які займають 8 біт і в Unicode).