Як можна назвати джерело.

Написання курсових робіт в кожному семестрі, а в кінці шляху - дипломного проекту означає серйозну дослідницьку діяльність. Але часом студентів вводить в ступор не саме проект, а опис джерел та використаної літератури. У різних випадках вони оформляються по-різному.
Інструкція
1
Книга за редакцією одного або кількох авторів Монографії використовуються досить часто, без них не проходить і одне дослідження, адже студент повинен спиратися на вже розроблені методики і зроблені висновки. Таке джерело оформляється наступним чином: Автор. Назва книги. - Місто .: Видання, рік. - Кількість сторінок.
2
Навчальний посібник Автор. Назву. «Навчальний посібник». - Місто .: Видання, рік. - Кількість сторінок.
3
Стаття з періодичного друкованого видання Звідки б не була взята стаття (журнал, газета), вона буде описана так: Автор. Назва статті//Назва видання. - Рік. - Номер випуску. - Сторінки, на яких надрукована стаття.
4
Збірник статей Така допомога застосовується у випадку, наприклад, огляду думок різних дослідників з того чи іншого питання. Оформлення наступне: Назва семінару чи конференції. Дати. Місто видання., Рік випуску. Кількість сторінок.
5
Дисертації Застосування дисертацій при написанні дослідницької роботи в багатьох вузах навіть вітається, адже вони володіють практичною цінністю і можуть розкрити точку зору молодих дослідників. Автор. Назва: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (гуманітарних) наук/Назва університету. Місто., Рік.
6
Електронний джерело Їх все частіше зараховують до списку літератури, адже в інтернеті можна знайти чимало дисертацій, книг, статей та інших посібників, які допомагають розкрити тему дослідження курсової чи дипломної роботи. Електронні джерела описуються так: Автор. Назва//повну адресу сторінки (дата відвідування). Адреса повинна бути скопійований зі сторінки, де розташовується стаття, а не з головної сторінки ресурсу.
7
Архівні та інші документи Оформлення документи має відбуватися з описом всіх його атрибутів: виду та приналежності документа, назви, дати прийняття, номера, джерела. Вкажіть рід документа, це може бути закон, розпорядження, указ і так далі. Назва пишеться в лапках. Після точки ставиться дата прийняття документа і його порядковий номер (дата закону ставиться у відповідності з датою підписання Президентом, а не ухваленням Держдумою). Архівні документи описуються за назвою, вихідними даними, прізвищами виступаючих. Сюди ж вписуються ті дані, які вказуються для книг та періодики.
Зверніть увагу
Оформлення списку джерел проходить відповідно до ГОСТу, але кожен вищий навчальний заклад підлаштовує його під себе. Тому поцікавтеся в деканаті, чи є нормативний документ з оформлення дипломних та курсових робіт.
Корисна порада
При описі списку джерел ви можете розділити його на пункти, які будуть позначені видами літератури (монографії, електронні джерела, нормативні документи, статті з періодичних видань і так далі).