Як збільшити власні обігові кошти.

Процес отримання кредиту в банківських установах придбав особливу гостроту, а також став питанням виживання для багатьох підприємств. При цьому безліч банків з великою обережністю здійснюють видачу кредитів. В свою чергу, найголовнішим вимогою є здатність повернення боргу самим потенційним позичальником. При цьому не останню роль займає коефіцієнт забезпеченості компанії оборотними власними коштами .
Інструкція
1
Порахуйте величину коефіцієнта забезпеченості оборотних власних коштів, який відноситься до показників фінансової стійкості фірми. Він характеризує кількість власних оборотних коштів в компанії, які потрібні для її фінансової стійкості. Розрахуйте цей коефіцієнт, використовуючи наступну формулу: відніміть з суми власного капіталу відношення оборотних активів до позаоборотних.
2
Зверніть увагу, що коли показник забезпеченості власними коштами буде невисоким, то ваші шанси на отримання кредиту будуть низькими. Однак є різні способи, що дозволяють внести зміни в структуру бухгалтерського звіту таким чином, щоб досягти зростання даного коефіцієнта.
3
Зменшіть значення коефіцієнта оборотних активів, щоб збільшити оборотні власні кошти. Також це допоможе вам збільшити суму власного капіталу і знизити розмір необоротних активів.
4
Використовуйте інші способи для збільшення власних коштів підприємства. Для цього можете списати в дохід всю наявну або певну частину кредиторської заборгованості. В такому випадку розмір власного капіталу в рази збільшиться. Проте подібний метод може допускатися тільки по відношенню заборгованості по кредитах, по якій період позовної давності є вичерпаним.
5
Укладіть контракт з купівлі-продажу акцій з відстрочкою платежів. Подібний договір допоможе вам зменшити величину необоротних активів і збільшити суму оборотних. Якщо на практиці виявиться, що компанія не має наміру в відчуженні власних акцій на користь інших осіб, тоді в зазначену документацію необхідно включити додаткові умови про відстрочення платежу і вказати, що в разі неоплати розміру покупної вартості даних акцій в якийсь певний (встановлений) термін вони підлягатимуть поверненню підприємству-продавцю.
Проблеми отримання банківського кредиту зараз набули особливої гостроти, а також стали питанням виживання для великої кількості підприємств. В свою чергу, безліч банків стали з більшою обережністю здійснювати видачу кредитів. Самим основним питанням є здатність потенційного позичальника повернути борг. При цьому банки оцінюють компанію по вельми численними критеріями, і в такому списку займає не останню роль коефіцієнт забезпеченості фірми власними оборотними коштами .
Інструкція
1
Коефіцієнт забезпеченості власних оборотних коштів відноситься до коефіцієнтів фінансової стійкості компанії. Він характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, які необхідні для його фінансової стійкості. Розраховується цей коефіцієнт за такою формулою: сума власного капіталу мінус співвідношення необоротних активів до оборотних.
2
У вигляді доходів майбутніх періодів, як правило, відображаються доходи по триваючим операціях, які показують, що такий дохід є постійним протягом дії часу договору (наприклад, оренда, лізинг, абонентське обслуговування та комунальне забезпечення). При цьому, коли коефіцієнт забезпеченості власними коштами є невисоким, то шанси на отримання позики значно зменшуються. Однак є різні способи, що дозволяють змінити структуру бухгалтерського балансу так, щоб досягти збільшення цього коефіцієнта.
3
В свою чергу, щоб збільшити власні кошти, необхідно зменшити значення показника оборотних активів, збільшити власний капітал і знизити необоротні активи.
4
Існує кілька способів застосування такого впливу. Підприємство може списати в дохід кредиторську заборгованість. В такому випадку величина власного капіталу збільшиться. Однак даний метод може бути допустимо тільки щодо заборгованості по кредиту, за якою строк позовної давності минув.
5
Також, компанія може укласти контракт купівлі-продажу акцій, який буде з відстрочкою платежу. Подібний договір зможе зменшити необоротні активи і збільшити оборотні. Якщо насправді фірма не має наміру відчужувати на користь іншої особи свої акції, тоді в зазначений документ можна включити додаткову умову про відстрочення платежу, а також вказати, що в ситуації несплати покупної вартості цих акцій у встановлений термін вони підлягають поверненню продавцеві.
6
Зменшення показника необоротних активів збільшує значення коефіцієнта забезпеченості власними коштами фірми. Збільшення оборотних активів, навпаки, зменшує його значення.