Як в excel побудувати тренд. Як побудувати прогноз по лінії тренда.

Програма MS Excel, навіть не будучи повноцінним статистичними пакетом, володіє досить великим спектром можливостей щодо прогнозування подій на основі вже наявних даних. Одним з найбільш простих, на перший погляд, способів такого передбачення є побудова лінії тренду.
Інструкція
1
Найпростіше побудувати графік функції тренда безпосередньо відразу після внесення наявних даних в масив. Для цього на аркуші з таблицею даних виділіть не менше двох осередків діапазону, для якого буде побудований графік, і відразу після цього вставте діаграму. Ви можете скористатися такими видами діаграм, як графік, точкова, гістограма, бульбашкова, біржова. Решта видів діаграм не підтримують функцію побудови тренду.
2
У меню «Діаграма» виберіть пункт «Додати лінію тренда». У вікні, на вкладці «Тип» виберіть необхідний тип лінії тренду, що в математичному еквіваленті також означає і спосіб апроксимації даних. При використанні описуваного методу вам доведеться робити це «на око», тому ніяких математичних обчислень для побудови графіка ви не проводили.
3
Тому просто прикиньте, якого типу функції найбільше відповідає графік наявних даних: лінійної, логарифмічної, експоненційної, статечної чи іншій. Якщо ж ви сумніваєтеся у виборі типу апроксимації, можете побудувати кілька ліній, а для більшої точності прогнозу на вкладці «Параметри» цього ж вікна відзначити прапорцем пункт «помістити на діаграму величину достовірності апроксимації (R ^ 2)».
4
Порівнюючи значення R ^ 2 для різних ліній, ви зможете вибрати той тип графіка, який характеризує ваші дані найбільш точно, а, отже, будує найбільш достовірний прогноз. Чим ближче значення R ^ 2 до одиниці, тим точніше ви вибрали тип лінії. Тут же, на вкладці «Параметри», вам необхідно вказати період, на який робиться прогноз.
5
Такий спосіб побудови тренду є дуже приблизними, тому краще все-таки провести хоча б саму примітивну статистичну обробку наявних даних. Це дозволить побудувати прогноз більш точно.
6
Якщо ви припускаєте, що наявні дані описуються лінійним рівнянням, просто виділіть їх курсором і зробіть автозаповнення на необхідне число періодів, або кількість осередків. У даному випадку немає необхідності знаходити значення R ^ 2, т.к. ви заздалегідь підігнали прогноз до рівняння прямої.
7
Якщо ж ви вважаєте, що відомі значення змінної найкраще можуть бути описані за допомогою експоненціального рівняння, також виділіть вихідний діапазон і зробіть автозаповнення необхідної кількості осередків, утримуючи праву клавішу миші. За допомогою автозаповнення ви не зможете побудувати інших типів ліній, крім двох зазначених.
8
Тому для найбільшої точності побудови прогнозу вам доведеться скористатися однією з декількох статистичних функцій: «ПРЕДСКАЗ», «ТЕНДЕНЦІЯ», «РОСТ», «ЛИНЕЙН» або «ЛГРФПРІБЛ». У цьому випадку вам доведеться вираховувати значення для кожного наступного періоду прогнозу вручну. Якщо вам необхідно провести більш складний регресійний аналіз даних, вам знадобиться надбудова «Пакет аналізу», яка не входить в стандартну установку MS Office.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=PkUYhTVGpP4