Як знайти периметр, якщо відома площа і ширина.

Периметр - це сума всіх сторін багатокутника. Якщо кілька сторін багатокутника мають однаковий розмір, підсумовування при обчисленні периметра можна поєднувати з множенням для прискорення розрахунку. Для правильних багатокутників застосовуються готові формули знаходження периметра.
Інструкція
1
Щоб обчислити периметр при заданих площі і ширині багатокутника, потрібно знати знати тип багатокутника. Параметри «довжина» і «ширина» зазвичай застосовуються для характеристики прямокутника. Прямокутником називається чотирикутник з прямими кутами і попарно рівними сторонами.
2
Визначте довжину прямокутника. Для цього розділіть задану в умові площа на ширину.
3
Периметр прямокутника обчисліть за формулою Р = 2L + 2S, де Р - шуканий периметр; S - задана в умові ширина; L - довжина, обчислена в п.2.
4
Приватний випадок прямокутника - квадрат. Всі чотири сторони квадрата рівні. Тому для обчислення периметра достатньо знати розмір одного боку. Обчисліть периметр квадрата за формулою Р = 4S, де Р - шуканий периметр; S - задана в умові ширина.
5
Паралелограм - теж правильний багатокутник. Сторони в ньому попарно рівні і паралельні. Обчислити розмір сторони паралелограма за відомою площі і іншій стороні не можна. Необхідно знати кут між сторонами паралелограма. Заданих умов недостатньо для обчислення периметра паралелограма.
6
Накресліть довільний паралелограм. На сторону з відомим за умовою розміром опустіть висоту з вершини паралелограма. При заданих ширині і площі висота паралелограма - величина незмінна і дорівнює приватному від ділення площі на ширину. Кут між сторонами паралелограма за умовою не заданий. При зміні кута мінятиметься розмір невідомої сторони паралелограма. Таким чином задача має безліч рішень.