Як визначити природний приріст.

Оцінка демографічної ситуації в країні є основою для прогнозування потреб і трудових ресурсів суспільства і, як наслідок, обсягів виробництва для задоволення потреб населення. Для повноти аналізу необхідно визначити природний і міграційний приріст і підсумувати ці величини.
Інструкція
1
Для аналізу демографічної ситуації в країні використовуються абсолютні та відносні величини двох видів приріст а: механічного (міграційного) і природного. Другий показник характеризує різницю між числом народжених і померлих громадян за певний період часу.
2
Для того, щоб дані були максимально коректними, застосовуються статистичні методи, що дозволяють відслідковувати найменші зміни. Ці методи включають в себе контроль народжуваності і смертності, здійснюваний спеціальними органами. Дані для цього надходять з пологових будинків і лікарень і мають документальну основу.
3
Якщо число народжених за певний період перевищує число померлих, то говорять про розширеному відтворенні населення. Якщо вони приблизно однакові, це просте відтворення. Якщо ж різниця між ними негативна, то воно звужене, що свідчить про демографічний спад і вимагає введення екстрених заходів зі стимулювання народжуваності.
4
Абсолютна оцінка природного приріст а полягає в обчисленні арифметичної різниці між обсягом відтворення на кінець і початок періоду, який може бути будь-яким календарним проміжком, від місяця до 5 років (короткостроковий аналіз) до десятиліть: від 5 до 100 років (довгостроковий аналіз).
5
Наприклад, нехай за місяць кількість народжених становило 155 000 чоловік, а число померлих - 153 000. Тоді наявності природний приріст в 2000 жителів. Це можна вважати простим відтворенням, оскільки різниця невелика в порівнянні з обома величинами.
6
Відносна оцінка природного приріст а здійснюється шляхом обчислення коефіцієнтів. При цьому абсолютну величину відносять до загального числа жителів. Таким чином, виходить якась величина, яка може бути виражена у відсотках. Наприклад: на початок року населення країни становить 50 млн людей. За рік народилося 1 млн осіб, а померло 850 000 жителів. Абсолютний показник природного приріст а в цьому випадку дорівнює 150 000, а відносний - (150 000/50 000 000) • 100% = 0,3%.