Як визначити властивості речовини.

Хімічні властивості речовини - це здатність змінювати свій склад у ході хімічних реакцій. Реакція може протікати або у вигляді саморозкладу, або при взаємодії з іншими речовини ми. Властивості речовини залежать не тільки від його складу, а й від структури. Ось характерний приклад: і етиловий спирт, і етиловий ефір мають однакову емпіричну формулу С2Н6О. Але хімічні властивості у них різні. Оскільки структурна формула спирту СН3-СН2-ОН, а ефіру - СН3-О-СН3.
Інструкція
1
Є два основних способи визначення властивостей: теоретичний і практичний. У першому випадку уявлення про властивості х речовини роблять, виходячи з його емпіричної та структурної формули.
2
Якщо це проста речовина, тобто складається з атомів лише одного елемента, для відповіді на це питання досить подивитися в таблицю Менделєєва. Є чітка закономірність: чим лівіше і нижче розташовується елемент в таблиці, тим сильніше у нього виражені металеві властивості (досягаючи максимуму у франція). Відповідно, чим правіше і вище, тим сильніше неметалеві властивості (досягаючи максимуму у фтору).
3
Якщо речовина відноситься до класу оксидів, його властивості залежать від того, з яким елементом з'єднаний кисень. Бувають основні оксиди, утворені металами. Відповідно, вони проявляють властивості підстав: реагують з кислотами, утворюючи сіль і воду; з воднем, відновлюючись до металу. Якщо ж основний оксид утворений лужним або лужноземельних металом, він вступає в реакцію з водою, утворюючи луг, або з кислотним оксидом, утворюючи сіль. Наприклад: СаО + Н2О = Са (ОН) 2; К2О + СО2 = К2СО3.
4
Кислотні оксиди реагують з водою, утворюючи кислоту. Наприклад: SO2 + H2O = H2SO3. Також вони реагують з основами, утворюючи сіль і воду: СО2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O.
5
Якщо ж оксид утворений амфотерним елементом (наприклад, алюмінієм, германієм і т.п.), він буде проявляти як основні, так і кислотні властивості .
6
У тому випадку, коли речовина більш складної будови, висновок про його властивості х роблять, розглядаючи цілий ряд факторів. Перш за все, виходячи з наявності та кількості функціональних груп, тобто тих ділянок молекули, яка безпосередньо утворює хімічний зв'язок. Для підстав і спиртів, наприклад, це гідроксил-група - ОН, для альдегідів - СOH, для карбонових кислот - СООН, для кетонів - СО і т.д.
7
Практичний же спосіб, як легко зрозуміти із самої назви, полягає в перевірці хімічних властивостей речовини дослідним шляхом. Його піддають взаємодії з певними реагентами за різних умов (температурі, тиску, у присутності каталізаторів і т.п.) і дивляться, який буде результат.