Як в 1С додати субрахунок.

Додати субрахунок - це значить створити рахунок-групу. Якщо при введенні програмних даних в 1С був обраний варіант щодо плану рахунків «Редагувати в діалозі», то при введенні нових даних, на екрані з'явиться вікно діалогу, в якому можна заповнити всі необхідні реквізити. Якщо ж це зробити не дозволяє конфігурація програми, то його потрібно буде ввести прямо в таблицю вікна плану рахунків.
Інструкція
1
Зайдіть в 1С монопольно.
2
На панелі головного меню виберіть команду операції/план рахунків. У рядках з'явилася таблиці записані рахунки і субрахунки, що використовуються в бухгалтерському обліку організації.
3
Для додавання рядка виконайте одну з таких дій: натисніть кнопку insert або знак нового рядка на панелі інструментів, або виберіть у головному меню - дії/новий. З'явитися рядок внизу таблиці для заповнення всіх реквізитів.
4
В колонку «Код» впишіть повністю код, в який повинні бути включені всі цифри, до групи яких входить новий субрахунок. Він буде складатися з декількох рівнів: верхній - це сам рахунок, який в таблиці показаний жовтим кольором, і нижній, після крапки - це субрахунок, він має піктограму блакитного кольору. Перехід з однієї колонки в іншу можна здійснювати за допомогою кнопки Enter, або комп'ютерної миші.
5
В колонку "Найменування" впишіть те, що покликаний відображати новий код.
6
У колонці «Вал.», Якщо в організації ведеться валютний облік, поставте «+» натиснувши на кнопку з точками.
7
Натисніть на кнопку з точками в колонці «К», якщо передбачається ведення кількісного обліку.
8
Якщо субрахунок є позабалансовими, то в колонці «Заб.», Поставте «+», натиснувши на кнопку з точками.
9
За кнопці з точками виберіть у колонці «Акт.» - Ознака активності. Ця ознака має кілька значень: "А" - активний, "П" - пасивний, "АП" - активно-пасивний. Якщо дебетовий залишок, то субрахунок активний. Пасивний - тільки з кредитовим залишком. Якщо активно-пасивний, то він може бути з дебетових і з кредитовим залишком. Якщо ця колонка не заповнена, то програма приймає значення активно-пасивного субрахунка.
10
У колонці «Субконто1», ... «Субконто5» -натисніть на кнопку з точками і виберіть із запропонованих видів субконто те, що підходить для вашого субрахунка. Кількість колонок «Субконто» регулюється в конфігураторі.
11
Заповніть колонку «Повне найменування», в якій відобразіть повний сенс ведення субрахунку.
12
Після того як ви заповните останню колонку, натисніть кнопку Enter. Програма задасть питання про те, чи буде мати рахунок субрахунка. Виберіть значення «так» чи «ні» і новий рядок встане автоматично на потрібне місце в таблиці по порядку.
Зверніть увагу
Якщо в таблиці плану рахунків не було рахунку, якому належатиме новий код, програма додасть його на автоматичному режимі. В 1С існує заборона на редагування рахунків, введених через конфігуратор, програма не дасть можливість робити зміну і додавати нові дані.
Корисна порада
З усієї рахунок-групи при проведенні документів використовуються тільки субрахунки. Верхній рівень, до якого був доданий новий код, використовуватися не буде. Також в конфігураторі при необхідності можна додати колонки з додатковими реквізитами для нового рядка.
Субрахунок являє собою кореспондентський рахунок, який відкривається для банку або кредитної організації в іншій кредитній організації або в підрозділі Центрального банку РФ. Дані рахунки фактично не відрізняються від розрахункових рахунків юридичних і фізичних осіб. Вони використовуються для здійснення розрахунків, які проводяться однією кредитною організацією за рахунок іншої або за її дорученням.
Інструкція
1
Напишіть заяву на відкриття субрахунка. Воно оформляється згідно з формою 0401027, затвердженої в Додатку 32 Положення ЦБР №2-П від 3 жовтня 2002 року «Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації». Вкажіть найменування підрозділу Центрального банку РФ або іншого банку країни, а також повне найменування філії вашої кредитної організації.
2
Вкажіть прохання про відкриття кореспондентського рахунку. Завірте документ підписом головного бухгалтера і директора, а також печаткою підприємства. Під заявою є місце, в якому буде зазначено другою стороною про дозвіл відкриття субрахунка і його номер.
3
Зберіть пакет документів, який додається до заяви: завірена копія ліцензії на виконання банківських операцій; завірена копія установчих документів; лист ЦБ РФ про підтвердження узгодження кандидатур головного бухгалтера і керівника підприємства; свідоцтво про постановку на облік; завірена картка із зразками підпису керівника підприємства і головного бухгалтера та відбитком печатки.
4
Якщо субрахунок відкривається на філію, то також підготуйте завірену копію повідомлення ЦБ РФ про те, що філія внесений до Книги державної реєстрації кредитних організацій і йому присвоєно порядковий номер; завірену копію Положення про філію; а також оригінал довіреності, яка видана керівнику філії на відкриття субрахунка.
5
Підпишіть кореспондентський договір на відкриття субрахунка після того, як отримаєте позитивне рішення за вашою заявою. Всі розрахунки та операції між кредитними організаціями повинні проводитися згідно даним договором.
Зверніть увагу
Відкрити субрахунок кредитна організація зможе після того, як в Книгу державної реєстрації кредитних організацій буде внесено відповідний запис і їй буде зарахований порядковий номер.