Як аналізувати результати.

Будь науковий експеримент вимагає обробки отриманих результатів. Специфіка визначається цілями, які ставилися перед постановкою досвіду. Аналіз результатів повинен показати важливість даного експерименту в загальному науковому контексті.
Інструкція
1
Оцініть похибки проведених вимірювань. Неточності можуть викликатися недосконалістю приладів і методики. Як правило, експеримент не дає точного числа, а можна говорити лише про деяке діапазоні значень, в якому знаходиться справжня величина. Чим більше вимірів було проведено, тим точніше результат. Грубих відхилень, пов'язаних з порушенням методики, намагайтеся не допускати.
2
Основна мета експерименту - перевірка наукової гіпотези, її підтвердження або спростування. Проаналізуйте, наскільки близький отриманий вами результат до заявленого припущенню. Чи можна об'єктивно судити про доведеною істинності чи хибності гіпотези?
3
Дайте аналіз того, які історичні передумови роблять експеримент затребуваним. Пошуку відповіді на яке запитання він сприяє? Проблема має бути актуальною, поглиблювати знання про вже відомі принципах або висувати нові.
4
Яке місце займає ваш експеримент в контексті сучасної науки, наявних даних і основних теоретико-прикладних задач? Розгляньте взаємозв'язку результатів досвіду з іншими фактами. Необхідно виявити можливі протиріччя і сформулювати нові завдання.
5
Чи не розглядайте науковий досвід як ізольоване явище, т.к. подібний підхід не несе в собі цінності. Вивчайте передумови експерименту. Досягнуті результати можуть самі послужити поштовхом до появи нових питань і завдань. Якісний аналіз результатів передбачає прогнозування цього.
6
Отже, щоб проаналізувати результати , потрібно оцінити похибки вимірювань, встановити їх природу; зробити висновок про те, чи підтвердилася спроба пояснити деяке коло явищ; сформулювати нові запитання. Доведена гіпотеза стає повноправною науковою теорією.
Зверніть увагу
Майте на увазі, що припущення, яке не може бути підтверджене або спростоване, не є науковою гіпотезою. Принципова можливість докази або повалення - один з найважливіших критеріїв науковості гіпотези.