Як написати програму для гуртка. Як порахувати свій годинник для гуртка.

Викладання будь-якого предмета починається зі складання програми. Вона може бути типовий або авторської. У ній ставляться цілі і завдання роботи гуртка або студії, визначається коло тем і кількість занять по кожному розділу. Міністерство освіти висуває певні вимоги до оформлення та змісту програм, у тому числі і для установ додаткової освіти. Ці вимоги необхідно неухильно дотримуватися.
Вам знадобиться
  • - зразковий коло тем, які ви збираєтеся розглядати на заняттях;
  • - перелік знань, умінь і навичок, які повинні отримати учні;
  • - конспекти занять та інші методичні розробки.
Інструкція
1
Назвіть свою програму. Назва має бути зазначено в середній частині титульного аркуша програми відповідно до ГОСТ Р 6.30-97. У верхній частині сторінки вкажіть повне найменування установи основного або додаткового освіти, в якому працює гурток. Під назвою документа напишіть час і дату його затвердження. Напишіть, з дітьми якого віку проводяться заняття. Титульний аркуш містить також інформацію про розробника (вказуються його прізвище, ім'я та по батькові). У нижній частині сторінки напишіть рік розробки і місто.
2
Текст власне програми почніть з пояснювальної записки. Розкажіть, за яким напрямком працює ваш гурток. Відзначте, навіщо потрібна ваша програма, чим вона актуальна і чому краще працювати саме по ній, а не за вже наявними. У цій же частині необхідно розповісти про вік дітей, особливості їх розвитку (якщо, наприклад, гурток організується при корекційної школі або соціальному закладі). Розкажіть про передбачувані формах занять і про те, які завдання можна вирішити, працюючи за складеним вами документу.
3
Будь-яка програма, в тому числі і призначена для гуртка , містить навчально-тематичний план. Він складається у вигляді таблиці. Програма роботи гуртка може бути розрахована на один навчальний рік або на кілька. У першому випадку внесіть в таблицю назви тем і кількість годин, відведених на вивчення кожної. При другому варіанті таблицю необхідно розбити ще й по роках. При вивченні кожної теми виділяється час на вивчення теоретичної частини та практичні заняття. Відзначте це в плані. Не забудьте, що в установах додаткової освіти практичних занять відводиться більше часу, ніж теорії. Крім того, відведіть час на формування груп, участь у змаганнях або виставках.
4
Розкажіть, як буде відбуватися процес навчання. У цій частині кількість годин не вказується. Просто напишіть назву теми, а під ним - які теоретичні питання ви збираєтеся розглянути при її вивченні, які практичні навички ви припускаєте сформувати у своїх підопічних.
5
Складіть розділ «Методичне забезпечення». Визначте, в якій формі ви будете проводити заняття. Вони досить різноманітні. Це можуть бути не тільки традиційні заняття в класі, а й екскурсії, майстер-класи, семінари, внутрікружковие змагання або конкурси. Опишіть методи вивчення кожної теми.
6
До будь-якої методичної розробки зазвичай додається список літератури. Освітня програма для гуртка - не виняток. У ній може бути навіть два списки. Одними виданнями користувався педагог при складанні документа, інший рекомендується учасникам гуртка . Вимоги до оформлення визначаються державними стандартами.