Як написати висновок до реферату.

Уміння писати якісні реферати значно полегшує життя студента і школяра. Особливу увагу при виконанні роботи потрібно приділити підсумкового висновку , оскільки саме ця частина реферату містить кінцеві результати вашої дослідницької діяльності.
Інструкція
1
Незалежно від теми кожен реферат має наступну структуру: вступ, основна частина (вона підрозділяється на глави і пункти) і висновок. Як правило, саме підбиття підсумків в останній частині роботи викликає найбільші труднощі.
2
Щоб справитися з цим швидко і легко, ретельно продумайте предмет і об'єкт дослідження, власне те, про що ви будете писати. Поставте єдину мету роботи і ряд завдань, вирішення яких підведе вас до досягнення мети. Пропишіть це у вступі до реферату.
3
По ходу дослідження робіть чіткі висновки після кожного розділу. Саме вони допоможуть вам підвести кінцевий підсумок всього реферату.
4
Після того як введення і основна частина написані, перегляньте всі основні моменти і висновки. У висновку ще раз позначте мета роботи і розпишіть всі її підсумки. Чи не відтворюйте висновки, зроблені вами в основній частині, дослівно. Перефразуйте текст, доповніть його істотними зауваженнями, які створять загальне уявлення про предмет дослідження. В кінці заключній частині дайте відповідь на питання: чи вдалося досягти мети реферату. Таким чином ви отримаєте остаточний і цілісний аналіз всієї виконаної вами роботи.
5
Особливої уваги заслуговує технічна сторона оформлення підсумкових висновків. Пишіть лаконічно і чітко, намагайтеся уникати зайвих подробиць. Заключна частина не повинна займати більше 1-2 аркушів друкованого тексту. Всі додатки до роботи, а також список літератури і джерел, розташовуйте після ув'язнення.
6
Намагайтеся не допускати граматичних помилок і друкарських помилок в тексті ув'язнення. Дуже часто викладачі не читають реферат цілком, а приділяють пильну увагу лише введенню і висновків. Тому похибки, допущені тільки в одній частині, можуть зіпсувати враження від реферату в цілому.