Як літри перевести в молі.

В літрах вимірюють об'єм, а молі показують кількість речовини. Напряму перевести літри в молі неможливо, але можна встановити співвідношення між кількістю речовини та її обсягом.
Інструкція
1
Запишіть рівняння хімічної реакції, відповідне умові завдання. Розставте правильно коефіцієнти. Пам'ятайте, що, відповідно до закону сталості складу, число атомів, що вступили в реакцію, повинна дорівнювати числу атомів, що утворюються в результаті реакції.
2
Нехай у вас є газоподібний продукт об'ємом V. Як свідчить закон Авогадро, при одних і тих же умовах в рівних обсягах міститься одне і те ж кількість речовини будь-якого газу. Як наслідок із закону Авогадро, 1 моль будь-якого газу займає один і той же обсяг.
3
Як правило, завдання з хімії мають справу з нормальними умовами. У цьому випадку 1 моль будь-якого газу займає молярний об'єм Vm = 22,4 л/моль. Отже, щоб отримати число молей газу обсягом V, розділіть цей обсяг на молярний:? = V/Vm. Якщо, підставляючи числа в формулу, ви вказуєте і розмірність, то побачите, що літри скоротяться, а молі перейдуть з знаменника в чисельник.
4
Можливо здійснити і зворотну процедуру, тобто з молей отримати літри . Нехай є газ, кількість речовини якого? = 5 моль. Тоді обсяг цього газу становить V = Vm = 5 моль? 22,4 л/моль = 112 л. Як бачите, тут молі скоротилися, а літри залишилися.
5
Якщо задано кількість певної речовини, що бере участь в реакції, за рівнянням можна визначити кількість будь-якого іншого речовини з цієї реакції. Для цього треба записати пропорції за коефіцієнтами. Наприклад, реакція розкладання гідроксиду заліза: 2Fe (OH) 3 = Fe2O3 + 3H2O. На дві молекули гідроксиду припадає 3 молекули води, що утворюється і 1 молекула оксиду заліза. Тому кількості речовини гідроксиду, оксиду і води співвідносяться як 2: 1: 3. Якщо в задачі сказано, що утворилося 10 моль оксиду заліза, то можна зробити висновок, що було взято 20 моль гідроксиду.
6
Якщо ви маєте справу не з газом, а з рідиною або твердим тілом, висловіть спочатку з обсягу масу. Для цього необхідно знати щільність речовини. Розділивши масу речовини на його молярну масу, знайдете число молей.