Як виконати науково-дослідну роботу.

Основу будь-якої галузі наукового знання становить дослідницька робота. А для початківця вченого участь в таких дослідженнях є також способом продемонструвати свої навички та вміння, методологічну грамотність та обізнаність в теоретичних питаннях, що стосуються предмета наукового інтересу. Виконання науково-дослідного проекту починається з вивчення існуючих підходів до проблеми і з ретельного планування.
Інструкція
1
Визначте область майбутнього дослідження, його цілі та завдання. Це може бути, приміром, якийсь спірне питання, по якому науковий світ поки не прийшов до згоди. Дослідження має бути актуальним, тобто містити в собі нагальну задачу, що стосується реальних проблем, що стоять перед конкретною наукою, яку ви представляєте.
2
Складіть докладний план, відповідно до якого ви будете проводити дослідження. Він не повинен бути надто загальним, але і зайва деталізація на першому етапі не потрібна. В процесі обмірковування концепції роботи і накопичення матеріалу уточнюйте окремі положення плану.
3
Сформулюйте робочу гіпотезу. У найзагальнішому вигляді вона являє собою наукове припущення, істинність якого вам належить довести або спростувати в ході наукових вишукувань. Чіткий виклад гіпотези допоможе правильно визначити методику роботи і підібрати відповідний інструментарій.
4
Проведіть інформаційний пошук по темі дослідження. Читайте основними роботами, що стосуються предмета дослідження. Знайомство з літературою почніть з публікацій найбільш відомих авторів. При роботі з кожним джерелом звертайте увагу на список рекомендованої літератури. Це дозволить скласти досить повне уявлення про розробленості теми дослідження.
5
Якщо це передбачено планом, проведіть експериментальну частину дослідження. Фіксуйте умови проведення досвіду і суттєві деталі, щоб надалі відобразити їх у звіті без спотворень. Обов'язковою умовою хорошого експерименту є повторюваність результатів. Іншими словами, при бажанні будь-який дослідник повинен мати можливість повторити досвід, щоб порівняти результати з вашими висновками.
6
Оформіть результати наукового дослідження у вигляді звіту або статті. Це найбільш відповідальний етап проведення дослідження. Звіт повинен містити всі істотні моменти, що стосуються дослідження, а також основні висновки, що підтверджують або спростовують робочу гіпотезу. У висновку звіту доречно оцінити доцільність продовження досліджень з даної теми і постаратися сформулювати ключові завдання на майбутнє.
Будь студентська праця повинен задовольняти загальним вимогам з написання науково-дослідницьких робіт. Крім вимог до змісту, актуальності та обгрунтованості висновків, важливе значення має правильне оформлення роботи.
Інструкція
1
Текст науково-дослідницької роботи не повинен містити стилістичних, орфографічних і граматичних помилок. Загальний обсяг основної частини роботи повинен бути не більше 30-35 сторінок. Текст друкуйте через 1,5 інтервалу, розмір шрифту 14. Сторінки нумеруйте арабськими цифрами. Номер ставте в правому верхньому куті.
2
Основні схеми, таблиці та графіки розміщуйте по ходу викладу. Додаткові матеріали розмістіть в додатку. Таблиці нумеруйте послідовно арабськими літерами в межах розділу. При перенесенні частини таблиці на наступний аркуш пишіть слово «продовження».
3
Строго дотримуйте одноманітний спосіб посилань на джерела. Пряме цитування повинно полягати в лапки.
4
На титульному аркуші зверху вкажіть організацію, де виконана ваша науково-дослідна робота. Посередині аркуша напишіть назву вашої теми, вказавши тип науково-дослідної роботи (диплом, курсова робота). Нижче праворуч прізвище, ім'я та по батькові, науковий керівник - П.І.Б. посада, звання. Внизу титульного аркуша поставте місце проведення роботи і рік. Зразок точної форми візьміть у методиста вашої установи. Оформіть зміст. Кожен розділ із зазначенням номера сторінки.
5
Далі слід вступ, в якому сформулюйте актуальність, мета і завдання дослідження. Вкажіть методи дослідження, які були використані при написанні. Знайомство з введенням дозволить скласти уявлення про тему вашої роботи.
6
Основна частина науково-дослідницької роботи повинна відображати: обгрунтованість обраного напрямку дослідження, метод вирішення поставленого завдання, характер і зміст виконаних досліджень, їх відповідність мети. Кожну главу починайте з нової сторінки.
7
Висновок містить короткі висновки за результатами ваших досліджень і пропозиції для їх практичного використання.
8
Додаток почніть з нового аркуша. Вкажіть вгорі праворуч слово «додаток». Додаток повинен мати заголовок. Нумерація сторінок наукової роботи та додатки повинна бути наскрізною.
9
Список використаної літератури оформите за алфавітом прізвищ авторів.