Як винести загальний множник за дужки.

Спрощення виразів алгебри потрібно в багатьох розділах математики, у тому числі при вирішенні рівнянь вищих ступенів, диференціюванні і інтегруванні. При цьому використовується декілька методів, включаючи розкладання на множники. Щоб застосувати цей спосіб, потрібно знайти і винести загальний множник за дужки.
Інструкція
1
Винесення спільного множника за дужки - один з найпоширеніших способів розкладання на множники. Цей прийом застосовується для спрощення структури довгих алгебраїчних виразів, тобто многочленів. Спільним множником може бути число, одночлен або двочлен, а для його пошуку застосовується розподільна властивість множення.
2
Чісло.Посмотріте уважно на коефіцієнти при кожному елементі многочлена, чи можна розділити їх на одне і те ж число. Наприклад, у виразі 12 • z? + 16 • z? - 4 очевидним є множник 4. Після перетворення вийде 4 • (3 • z? + 4 • z? - 1). Іншими словами, це число є найменшим спільним цілочисловим делителем всіх коефіцієнтів.
3
Одночлен.Определіте, чи входить одна і та ж змінна в кожний з доданків многочлена. Припустимо, що це так, тепер подивіться на коефіцієнти, як у попередньому випадку. Приклад: 9 • z ^ 4 - 6 • z? + 15 • z? - 3 • z.
4
Кожен елемент цього многочлена містить змінну z. Крім того, всі коефіцієнти - числа, кратні 3. Отже, загальним множником буде одночлен 3 • z: 3 • z • (3 • z? - 2 • z? + 5 • z - 1).
5
Двучлен.За дужки виноситься загальний множник з двох елементів, змінної і числа, яке є рішенням загальних многочлена. Тому, якщо множник -двучлен неочевидний, то потрібно знайти хоча б один корінь. Виділіть вільний член многочлена, це коефіцієнт без змінної. Тепер застосуєте метод підстановки в загальний вираз всіх цілочислових дільників вільного члена.
6
Розгляньте приклад: z ^ 4 - 2 • z? + Z? - 4 • z + 4. Перевірте, чи не є якійсь із цілих дільників числа 4 коренем рівняння z ^ 4 - 2 • z? + Z? - 4 • z + 4 = 0. Шляхом простої підстановки знайдіть z1 = 1 і z2 = 2, значить, за дужки можна винести двочлена (z - 1) і (z - 2). Для того, щоб знайти залишився вираз, скористайтеся послідовним діленням в стовпчик.
7
Запишіть результат (z - 1) • (z - 2) • (z? + Z + 2).