Як обчислити середню ціну. Як обчислити ціну тариф за одну одиницю.

Часто в рамках аналізу фінансових показників підприємства потрібно обчислити середню ціну , для цього є декілька способів. Вибір залежить від того, якими дані має економіст, з якою регулярністю реєструвалися поточні ціни і яка структура продукції.
Інструкція
1
Однорідна структура товарів зустрічається на підприємствах вузької спрямованості, для неї обчислити середню ціну досить просто. Використовуються два підходи: хронологічний і хронологічний зважений. Ціни завжди фіксуються документально в певні моменти часу, що дозволяє стежити за ціновою динамікою. Однак ці тимчасові інтервали можуть бути як однаковими, так і різними.
2
У випадку, якщо значення цін на однорідну продукцію враховувалися рівномірно, застосовується хронологічний підхід. Згідно з ним середня ціна дорівнює певному співвідношенню між сумою цін і кількістю часових проміжків. Нехай відомі дані за цінами за півроку, причому на початок кожного місяця, тоді: Pm = (P1/2 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6/2)/5, де: Pi - ціни кожного періоду; Pm - середня хронологічна ціна; 5 - загальна кількість місяців, зменшене на одиницю.
3
Відповідно, для розрахунків за рік кількість відомих цін складе 12 чисел, а в знаменнику буде стояти 11. Власне, в основному ця величина вважається саме за півріччя або рік. Якщо ціни фіксувалися нерівномірно, то працює другий підхід. Вагами в даному випадку виступають часові проміжки: Pm =? (Pi • ti)/? Ti, де: Pi - ціни проміжків ti;? Ti - весь розрахунковий період.
4
Щоб обчислити середню ціну на підприємстві, що випускає різнорідну продукцію, потрібно розбити її на окремі групи однорідної продукції. Якщо є дані про обсяги проданих товарів, то можна обчислити середню арифметичну зважену ціну : Pm =? (P • Q)/? Q, де: P - ціни на однорідні товари; Q - відповідні обсяги
5
У випадку, якщо відома величина товарообігу, тобто грошової суми, отриманої від реалізації продукції, слід шукати середню гармонійну зважену ціну : Pm =? (PQ)/? (PQ/P), де PQ - обсяг товарообігу в грошових одиницях.