Як в 1С відобразити оренду. Як оформляти оплату оренди в 1с.

Якщо підприємство отримує дохід від здачі майна в оренду, необхідно правильно обчислити і своєчасно сплатити податки. При використанні орендованого майна організація повинна включати витрати з оренди в статті витрат відповідно до законодавства.
Інструкція
1
Організація-орендодавець кожен місяць виставляє орендарю рахунок-фактуру на надані послуги. Орендна плата розраховується відповідно до підписаного обома сторонами договором оренди. Отриманий дохід орендодавець включає в оподатковувану базу для обчислення податків.
2
При здачі в оренду приміщень власник перепред'являет орендарю рахунки-фактури за комунальні послуги. Витрати по експлуатації та утримання приміщення можуть бути оформлені окремим рахунком-фактурою як змінна частина орендної плати.
3
Підприємство-орендодавець вносить рахунок-фактуру в програму 1С в розділ «Документи», далі до підрозділу «Управління продажами» та підпункт «Реалізація товарів і послуг». При заповненні документа потрібно правильно вибрати контрагента-орендаря і заповнити поле «Договір».
4
Після проведення, внесеного в програмі 1С, повинні бути сформовані бухгалтерські проводки за дебетом рахунка 60 в кореспонденції з кредитом рахунка 90. Якщо орендодавець є платником ПДВ, то сума ПДВ виділяється з доходу списанням з дебету рахунку 90 в кредит рахунку 68 «Розрахунки з бюджетом».
5
Отримання оплати від орендаря оформляється в програмі 1С документом в розділі «Документи», далі в «Управління грошовими коштами». При отриманні оплати на розрахунковий рахунок потім слід вибрати підпункт «Банківські документи». При оплаті в касу - підпункт «Касові документи».
6
За документом оплати в програмі 1С формується бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 51 - Кредит рахунку 60 при надходженні оплати на банківський рахунок іліДебет рахунку 50 - Кредит рахунку 60 при оплаті через касу.
7
Підприємство-орендар вносить рахунок-фактуру на отримані послуги в розділ програми 1С «Документи», підрозділ «Управління закупівлями» і далі «Отримання товарів і послуг». За документом формується бухгалтерська проводка за дебетом рахунків витрат організації (44/20/26) в кореспонденції з кредитом рахунка 60.
8
Організація-орендар сплачує отримані послуги. У програмі 1С факт оплати відбивається внесенням банківського/касового документа в розділ «Документи», далі «Управління грошовими коштами» і відповідний пункт «Банківські/касові документи». За документом оплати в обліку організації-орендаря формується бухгалтерська проводка Дебет рахунку 60 - Кредит рахунку 51/50.