Як знайти кут між дотичними. Як знайти кут 45 градусів в колі.

Пряма лінія, що має з колом одну спільну точку, є дотичною до кола. Інша особливість дотичній - вона завжди перпендикулярна радіусу, проведеного в точку дотику, тобто дотична і радіус утворюють прямий кут . Якщо з однієї точки А проведено дві дотичних до кола АВ і АС, то вони завжди рівні між собою. Визначення кута між дотичними ( кут АВС) проводиться за допомогою теореми Піфагора.
Інструкція
1
Для визначення кута необхідно знати радіус кола ОВ і ОС і відстань точки початку дотичній від центру кола - О. Отже, кути АВО і АСО дорівнюють 90 градусів, радіус ОВ, наприклад 10 см, а відстань до центру кола АТ одно 15 см. Визначте довжину дотичної по формулі відповідно до теореми Піфагора: АВ = квадратний корінь з АО2 - ОВ2 або 152 - 102 = 225 - 100 = 125;
2
Вийміть квадратний корінь. Вийде 11.18 см. Оскільки кут ВАО являє собою sin або ставлення сторін ВО та АТ обчисліть його значення: Sin кута ВАО = 10: 15 = 0.66
3
Потім, користуючись таблицею синусів, знайдіть дане значення, яке відповідає приблизно 42 градусам. Таблиця синусів використовується для вирішення різних завдань - фізичних, математичних або інженерних. Залишається з'ясувати величину кута ВАС, для чого слід величину даного кута подвоїти, тобто, вийде приблизно 84 градусів.
4
Величина центрального кута відповідає кутовий величиною дуги, на яку він спирається. Величину кута можна також визначити за допомогою транспортира, приклавши його до креслення. Так як подібні обчислення відносяться до тригонометрії, то можна скористатися тригонометричним колом. З його допомогою можна перекладати градуси в радіани і навпаки.
5
Як відомо, повне коло становить 360 градусів або 2П радіан. На тригонометричному колі відображені значення синусів і косинусів основних кутів. Варто нагадати, що значення синуса знаходиться на осі Y, а косинуса на осі Х. Значення синуса і косинуса знаходяться в проміжку від -1 до +1.
6
Визначити значення тангенса і котангенса кута можна поділивши синус на косинус, а котангенса навпаки - косинуса на синус. Тригонометричний коло дозволяє визначити знаки всіх тригонометричних функцій. Так, синус - це непарна функція, а косинус - парна. Тригонометричний коло дозволяє зрозуміти, що синус і косинус - періодичні функції. Як відомо, період дорівнює 2П.