Як знайти рівнодіючу двох сил.

Задачі на знаходження рівнодійної двох сил зустрічаються в векторної алгебри та в теоретичної механіки. Сила - величина векторна, і при підсумовуванні сил необхідно враховувати її напрямок.
Вам знадобиться
  • - ручка;
  • - олівець;
  • - лінійка;
  • - транспортир;
  • - калькулятор;
  • - папір для записів.
Інструкція
1
У теоретичній механіці сил у розглядають як ковзний вектор. Т. е, вектора сил можна переносити вздовж прямих, на яких вони розташовані. Отже, напрямки двох сил , прикладених до тіла, перетинаються в точці А. Якщо за умовою задачі вам потрібно знайти рівнодіючу двох сил , що діють на тіло уздовж однієї прямої, то скалярні значення різноспрямованих сил віднімаються. А сил , прикладених в одному напрямку, складаються.
2
Інший випадок - це коли дві сил и діють на тіло під кутом один до одного. Щоб скласти сил и в цьому прикладі, необхідно знати кут між їх векторами. Знайти рівнодіючу сил можна графічним і графо-аналітичним методом.
3
Графічним методом вектора складаються за правилом паралелограма або трикутника. Наприклад, дано дві сил и 5,5Н і 11,5Н, кут між ними дорівнює 65о. Щоб знайти рівнодіючу сил , спочатку виберіть масштаб побудови графіка. Наприклад, 1см = 1Н.Із точки А під кутом 65о один до одного відкладіть вектора a, рівний 5,5 см, і b, що дорівнює 11,5 см. За правилом паралелограма накресліть сумарний вектор двох сил . Його довжина в даному масштабі дорівнює скалярною величиною рівнодіюча сил и - 14,5Н. Щоб скласти сил и графічним методом за правилом трикутника, помістіть початок другого вектора в кінець першого. Побудуйте трикутник. Довжина сторони в даному масштабі - це скалярна величина суми сил .
4
При складанні двох сил графо-аналітичним методом ви можете не дотримуватися масштаб при побудові креслення. Побудуйте трикутник або паралелограм аналогічно кроку 3. За теоремою косинусів знайдіть сторону трикутника АС або діагональ паралелограма: c = (b ^ 2 + a ^ 2-2bc cosb) ^ 1/2; де a, b - скалярні величини векторів двох прикладених сил , b - кут між ними в трикутнику. Як видно з креслення, кут b = 180-a.