Як визначити вартість компанії.

Вартість компанії визначають дані результатів її діяльності. При оцінці бізнесу аналізують фінансові, організаційні та технологічні показники, а також перспективи зростання і розвитку. Крім того, розраховують вартість всіх активів компанії - нерухомості, обладнання, нематеріальних активів і т.д.
Вам знадобиться
  • - бухгалтер;
  • - документація;
  • - оцінювач.
Інструкція
1
Якщо вам потрібно дізнатися вартість компанії, зробіть це самостійно або зверніться за допомогою до незалежного оцінювача. Якщо мова йде про невелику компанії, що займається сферою послуг, торговельною діяльністю і т.д., ви зможете вирішити питання, не вдаючись до послуг третіх осіб. Зверніться за допомогою до вашого бухгалтеру і попросіть підготувати звіти.
2
Дізнайтеся, за якою ціною продають компанії, аналогічно вашої. Для цього відвідайте один з сайтів з продажу бізнесу. Порівняйте основні показники вашої компанії і компаній-конкурентів. Якщо ви в чомусь перевершуєте конкурентів, значить, ваша компанія буде коштувати дорожче. У кожному разі, провівши дане дослідження, ви отримаєте певне уявлення про зразкову вартість вашої фірми.
3
Оцініть вартість всього рухомого майна - оргтехніки, меблів, обладнання, транспорту, товару і т.д. Потім проаналізуйте нерухоме майно. Використовуйте документи, що підтверджують право на даний будинок, план БТІ, відомості про межі об'єкта і т.д. Наведіть довідки щодо вартості схожих об'єктів. Якщо ви орендуєте приміщення, уточніть, скільки коштує оренда аналогічної території в схожих будівлях.
4
Перегляньте бухгалтерські звіти за останні 2-3 роки. Уточніть інформацію про кредиторську та дебіторську заборгованість, з'ясуйте вартість цінних паперів, інтелектуальної власності тощо.
5
Зберіть все результати виконаної роботи. Підсумуйте отримані показники. Не забудьте взяти до уваги вартість нерухомого майна, обладнання, акцій, інтелектуальної власності та інших складових, що визначають ціну компанії.
6
Якщо після виконаної роботи у вас залишаться питання або сумніви, запросіть фахівця. На основі наявної документації та інших даних професійний оцінювач розрахує і назве реальну ринкову вартість вашої компанії.
Акції , будучи об'єктом купівлі-продажу, мають свою вартість. При описі вартості акції виділяють її фактичну і номінальну ціну. Номінальна вартість - це ціна акції при першому випуску. Вона вказана на самій акції, і виходячи з неї, розраховуються дивіденди.
Інструкція
1
При надходженні акції на фондовий ринок її фактична ціна може відрізнятися від номінальної, причому як у бік збільшення, так і зменшення. Цьому можуть сприяти різноманітні чинники: шляху, який обрала компанія для випуску акції (самостійно, через кредитну організацію), наскільки відома дана компанія та інші.
2
Після первинного розміщення та здійснення з акцією якої-небудь угоди вона надходить на вторинний ринок, де її ціна залежатиме очікувань інвесторів дивідендів (від фінансового становища компанії, рішення про суму дивідендів, ризиків фірми), а також ринкових ситуацій ( рівня інфляції та банківського відсотка, попиту та пропозиції на ринку, ситуації в економіці в цілому).
3
Ринкова ціна акції називається її курсом. Існує кілька методів його визначення. Найбільш поширеним є витратний. Він ґрунтується на оцінці підприємства через його чисті активи, тобто визначається вартість активів за вирахуванням зобов'язань, яка припадає на одну акцію. Іншими словами, розраховуються чисті активи підприємства, які діляться на кількість акцій в обігу.
4
Прибутковий метод визначення ринкової вартості акцій ґрунтується на принципі, що сьогоднішня вартість майна визначається майбутніми грошовими надходженнями, розрахованими на сьогоднішній день. Для розрахунку вартості акції використовується формула: PV = S/(1 + r) n, де PV - поточна вартість акції, S - вартість акції, яка планується на майбутнє, r - процентна ставка на подібний фінансовий актив, n - число періодів (місяць , рік).
5
Порівняльний підхід припускає використання трьох методів визначення ринкової вартості акції. Метод компаній-аналогів ґрунтується на зіставленні показників діяльності компанії з показниками інших фірм, чиї акції котируються на ринку. При цьому враховуються такі показники як відношення ціни до виручки, оподатковуваний прибуток, грошовий потік, балансова вартість.
6
Метод угод орієнтований на ціни бізнесу або придбання контрольного пакета акцій в цілому. Метод галузевих коефіцієнтів заснований на використанні відносин ціни та інших параметрів, характерних для даної галузі, наприклад, кількість готельних місць, вантажопідйомність транспорту і т.д. Дані коефіцієнти визначаються на підставі статистичних спостережень за співвідношенням між ціною капіталу фірми та виробничо-фінансовими показниками.