Як оформити конспект.

Найкращий спосіб запам'ятати інформацію - записати її. Однак, якщо записувати лекцію під диктовку, користі це не принесе. Щоб ефективно запам'ятати, необхідно слухати лектора, аналізувати і записувати головну інформацію, причому таким чином, щоб надалі можна було без проблем прочитати його і згадати зміст лекції.
Вам знадобиться
  • - товстий зошит з широкими полями;
  • - ручки різних кольорів.
Інструкція
1
Для конспектів візьміть зошити з широким форматом сторінок. Залиште досить широкі поля для додаткових записів і коментарів.
2
Намагайтеся записувати досить великими буквами. Виділяйте головну інформацію в самостійні абзаци, більш великими літерами або іншим кольором (червоним або зеленим). Основні теми нумеруйте римськими цифрами, а розділи, підпорядковані їм, - арабськими або буквами. Причому легкий для читання конспект повинен містити на одній сторінці не більше семи пунктів.
3
Залишайте широкі поля для нотаток. Іноді викладачі рекомендують конспектувати тільки на одній стороні аркуша, а другий використовувати для коментарів, заміток і додаткової інформації, які вносяться в конспект у процесі роботи з ним при підготовці до заняття або іспиту. Це можуть бути виписки з літературних джерел, різноманітні приклади і так далі.
4
Для швидкого запису тексту використовуйте умовні позначення. Однак їх не повинно бути занадто багато, інакше можна легко заплутатися, використовуйте не більше 10-15. Придумайте умовні знаки для часто зустрічаються слів, наприклад, «який», «кожен», «на підставі», «точка зору» і т.д.
5
Використовуйте загальновживані математичні та логічні символи, наприклад,> - «більше», <- «менше», = - «дорівнює», S - «сума», F - «сила», t - «час», A - «робота». Довгі слова скорочуйте, проте вкорочувати слід досить впізнавані слова. Крім того, описуваний предмет, явище чи термін запишіть в заголовку повністю, а в тексті позначайте тільки початковими буквами.
6
Для більшої наочності включайте в конспект таблиці, графіки, діаграми. Це сприятиме кращому засвоєнню матеріалу. Виділяйте найбільш значимі місця, підкреслюючи або використовуючи загальновживані позначки, наприклад,!? - Здивування,! - Повну згоду,? - Сумнів, NB - дуже важливо, Y - найголовніше.