Як визначити швидкість хімічної реакції.

Швидкість хімічної реакції - це зміна кількості речовини в одиницю часу, що відбувається в реакційному просторі. Швидкість хімічної реакції - величина завжди позитивна. Навіть якщо реакція протікає в зворотному напрямку і концентрація вихідної речовини зменшується, швидкість множать на -1.
Інструкція
1
Наука, яка вивчає зміна концентрації реагенту в одиницю часу, називається хімічною кінетикою. Крім швидкості, займається дана дисципліна і вивченням факторів, від яких вона залежить.
2
Щоб дізнатися концентрацію розчиненої речовини, необхідно знати, скільки його молей на кількість води було розчинено. Якщо ці значення вам не дано в умові завдання, зважте речовина і розділіть вийшло значення на молярну масу. Концентрація речовин має одиницю вимірювання моль/літр.
3
Для того щоб обчислити швидкість хімічної реакції, вам потрібно знання початковій і кінцевій концентрації реагенту. Відніміть другий результат від першого, і ви дізнаєтеся, яка кількість речовини витратилося. Цю цифру необхідно поділити на кількість секунд, за яке встигли відбутися ці зміни. Математично формула виглядає як? =? С t, де С - різниця концентрацій, а t - інтервал часу.
4
Концентрація речовини виражається в молях, ділених на літри, час - в секундах. Отже, швидкість хімічної реакції вимірюється в моль/Л.Х сек.
5
Швидкість хімічної реакції можна розрахувати і за кількістю утворився продукту. За вихідну концентрацію візьміть нуль, а вийшов негативний результат помножте на -1.
6
Швидкість хімічної реакції непостійна. Спочатку, коли концентрація речовин найбільш висока, їх частинки стикаються між собою набагато частіше, в результаті чого кінцевий продукт утворюється швидше. Потім же швидкість протікання реакції сповільнюється. Хіміки ввели поняття «константа швидкості реакції». Це величина, яка чисельно дорівнює швидкості реакції в той час, як концентрація речовин досягає 1 моль/літр. Знаходиться константа за рівнянням Арреніуса: k = Ae в ступені -Ea/Rt, де А - частота зіткнень молекул, R - універсальна газова постійна, Ea - енергія активації, а t - температура.