Як визначити число протонів.

Атом кожного хімічного елемента - це своя власна неповторна система, з певним, притаманним тільки йому кількістю дрібних часток - нейтронів, електронів і протонів . У центрі атома знаходиться ядро, позитивно заряджене за рахунок протонів . Там же розташовуються і нейтральні частинки - нейтрони. Навколо обертаються електрони, що несуть негативні заряди.
Інструкція
1
Щоб вірно описати будову атома, необхідно вміти правильно читати періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Це джерело інформації, яку потрібно зуміти витягти, для чого дуже важливо засвоїти деякі навички «читання».
2
Таблиця Д.І. Менделєєва розділена на періоди і групи. У результаті кожен елемент має своє певне місце «проживання», під конкретним номером, що зазначено в кожній клітині таблиці. Крім цього там же дано точне значення відносної атомної маси, яке при розрахунках необхідно округляти до цілого числа. Виняток становить тільки атом хлору, який має дробове значення, а саме Ar (Сl) = 35,5.
3
Існує кілька правил, згідно з якими можна дати характеристику атому. Кількість протонів (р) визначається за порядковим номером елемента. Їх число збігається з кількістю електронів (?), Тобто, скільки в атомі частинок з позитивним зарядом, стільки ж має бути і з негативним. У характеристику атомів входить ще й визначення числа нейтронів (n). Щоб знайти їх кількість, потрібно з відносною атомною маси елемента відняти порядковий номер.
4
Приклад № 1. Визначте число частинок ( протонів , нейтронів, електронів) в хімічному елементі № 5Елемент № 5 - це бор (B). Якщо його номер дорівнює 5, отже, протонів теж буде 5. Так як число протонів і електронів збігається, значить і електронів теж 5. Знайдіть число нейтронів. Для цього відніміть з відносно атомної маси (Ar (B) = 11) порядковий номер № 5Общая запис: р = + 5? = - 5n = 11 - 5 = 6
5
Приклад № 2. Визначте число частинок ( протонів , нейтронів, електронів) в хімічному елементі № 56Елемент № 56 - це барій (Bа). Якщо його номер дорівнює 56, отже, протонів теж буде 56. Так як число протонів і електронів збігається, значить і електронів теж 56. Знайдіть число нейтронів. Для цього відніміть з відносно атомної маси (Ar (Bа) = 137) порядковий номер № 56Общая запис: р = + 56? = - 56n = 137 - 56 = 71
Корисна порада
Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва є дозволеним довідковим матеріалом на всіх видах контролю.
Щоб знайти кількість протонів в атомі, визначте його місце в таблиці Менделєєва. Знайдіть його порядковий номер у періодичній таблиці. Він буде дорівнює кількості протонів в атомному ядрі. Якщо досліджується ізотоп, подивіться на пару чисел, що описують його властивості, нижнє число буде дорівнює кількості протонів. У тому випадку, якщо відомий заряд атомного ядра, можна дізнатися кількість протонів, поділивши його значення на заряд одного протона.
Вам знадобиться
  • Для того щоб знайти кількість протонів, дізнайтеся значення заряду протона або електрона, візьміть таблицю ізотопів, періодичну таблицю Менделєєва.
Інструкція
1
Визначення кількості протонів відомого атома.В тому випадку, коли відомо, який атом досліджується, знайдіть його розташування в періодичній таблиці. Визначте його номер в цій таблиці, знайшовши осередок відповідного елемента. У даній комірці знайдіть порядковий номер елемента, який відповідає досліджуваному атому. Цей порядковий номер і буде відповідати кількості протонів в атомному ядрі.
2
Як знайти протони в ізотопе.Многіе атоми мають ізотопи, що відрізняються масами ядер. Саме тому тільки лише маси ядра недостатньо для однозначного визначення атомного ядра. При описі ізотопу перед записом його хімічного позначення завжди записується пара чисел. Верхнє число показує масу атома в атомних одиницях маси, а нижня позначає заряд ядра. Кожна одиниця заряду ядра в такого запису відповідає одному протону. Таким чином, кількість протонів одно нижньому числу в записі даного ізотопу.
3
Як знайти протони, знаючи заряд ядра.Часто властивості атома характеризується зарядом його ядра. Для того щоб визначити кількість протонів в ньому, необхідно перевести його в кулони (якщо він поданий в кратних одиницях). Потім поділіть заряд ядра на модуль заряду електрона. Це пов'язано з тим, що оскільки атом електрично нейтральний, то кількість протонів в ньому дорівнює кількості електронів. Причому заряди їх рівні по модулю і протилежні за знаком (протон має позитивний заряд, електрон - негативний). Тому заряд ядра атома поділіть на число 1,6022 • 10 ^ (- 19) кулон. В результаті вийде кількість протонів. Оскільки методи вимірювання заряду атома недостатньо точні, в тому випадку, якщо при діленні вийшло дробове число, округлятимете його до цілого.