Як оформити дослідження.

Існують досить жорсткі вимоги до оформлення досліджень незалежно від сфери наукової діяльності, будь то фізика елементарних частинок, антропологія або психоаналіз. Основні розділи, які повинні бути висвітлені в роботі, будуть однакові або досить схожі.
Інструкція
1
Спочатку оформите титульний лист відповідно до вимог того наукового закладу, в якому проводиться дослідження . Зазвичай зверху пишеться повна назва установи з вирівнюванням по центру. Приблизно посередині сторінки напишіть назву роботи жирним шрифтом у верхньому регістрі. Зробивши відступ на 2-3 інтервалу, напишіть тип наукової роботи (курсова, дипломна і т.п.), своє прізвище та ініціали, якщо необхідно, вкажіть ім'я і звання наукового керівника. Цей блок вирівнюється по правому краю сторінки. У самому низу аркуша напишіть місце і рік проведення дослідження через кому з вирівнюванням по центру.
2
Наступним блоком в науковій роботі повинно бути зміст. Оформіть його багаторівневим списком з відступом для підзаголовків. Такі слова, як «розділ», параграф »та пр. В змісті не пишуть. Залиште оформлення цієї частини роботи на самий кінець, коли весь текст з додатками буде вже зверстаний. Так ви зможете точно вказати нумерацію сторінок.
3
Потім напишіть невелике введення, в якому обґрунтуйте актуальність поставленої в дослідженні проблеми. Коротенько опишіть перевіряються в вашому дослідженні гіпотези. Обсяг цього розділу звичайно не повинен перевищувати дві сторінки.
4
Далі оформите теоретичну частину, в якій опишіть існуючі погляди на проблему і способи її вирішення як безпосередньо у вашій області знань, так і в суміжних дисциплінах. Обгрунтуйте, чому наявні знання є недостатніми, суперечливими або неточними і який ваш погляд на вирішення проблеми. Саме в цьому розділі зазвичай наводиться обґрунтування перевіряються в вашому дослідженні гіпотез.
5
Тепер приступайте до оформлення власне емпіричної частини дослідження. Спочатку вкажіть мета і завдання дослідження, виділіть об'єкт і предмет дослідження, докладно опишіть емпіричні та статистичні гіпотези. Потім обґрунтуйте методи і методики, за допомогою яких проводилося дослідження , без докладного їх опису. Наступним кроком опишіть зібрані дані, детально проаналізуйте їх з точки зору гіпотез дослідження, вкажіть при необхідності використані вами математичні критерії достовірності для перевіряються гіпотез. В ідеалі не всі висунуті вами гіпотези повинні бути підтверджені, т.к. в іншому випадку можна припустити, що вони були очевидні. Проаналізувавши отримані дані, зробіть висновки та прогнози.
6
Напишіть невелике висновок, в якому спробуйте пояснити, чому не підтвердилася та чи інша гіпотеза, зробіть припущення щодо перспектив подальшого дослідження. Ця частина роботи зазвичай не перевищує однієї сторінки.
7
На завершення дослідження оформите всі програми. У додатки виноситься всі «сировину», тобто необроблені дані з дослідження, таблиці, графіки, наводяться докладні і точні описи методик дослідження, зразки зібраних емпіричних даних і т.д.