Як визначити загальний індекс і фізичний обсяг.

Індексний система аналізу фінансової діяльності підприємства дозволяє найбільш повно оцінити її ефективність. Щоб визначити загальний індекс обороту товару та його фізичний обсяг, необхідно застосувати метод розрахунку за цінами та кількістю одиниць продукції.
Інструкція
1
Оборот товару складається в його обміні на гроші, тобто реалізації споживачеві. Таким чином, чим більше ця величина, тим більше прибуток підприємства. Крім того, аналіз реалізованого фізичного обсягу продукції дозволяє оцінити правильність обраної виробничої стратегії або розробити нову з урахуванням колишніх помилок.
2
На динаміку фізичного обсягу впливає безліч чинників. Це зміна пір року, мода і місцевість, що особливо стосується одягу, аксесуарів, косметики, прикрас, автомобільної техніки (джипи для гористій і сільській місцевості, легкові для міста), продуктів і пр. Необхідно об'єктивно оцінити поточний попит і запропонувати покупцям максимально відповідає їх вимогам і фінансовим можливостям товар.
3
Товарний оборот розрізняють за обсягом партії продажу. Це може бути роздріб, дрібний чи великий опт. За обраний розрахунковий проміжок часу розраховується сума добутків роздрібних або оптових цін окремих категорій товару на відповідну кількість: ФО =? Pj • Qj.
4
Наприклад, нехай підприємство випускає продукцію для ресторанів і готелів. Це можуть бути скатертини, серветки, простирадла з логотипом закладу, посуд і т.д. Щоб визначити фізичний обсяг, потрібно ціну кожного найменування помножити на кількість проданих комплектів і скласти отримані результати: ФО = Pскат • Qскат + Pсалф • Qсалф + ... + Pпос • Qпос.
5
Щоб проаналізувати дві величини, необхідно визначити загальний індекс. Він полягає в порівнянні показників обсягів базисного і поточного періодів з урахуванням цін обох проміжків часу: Iобщ =? P1 • Q1/? P0 • Q0.
6
Цей показник наочно ілюструє, як підвищення/зниження цін впливає на обсяг реалізації. Існує також індекс фізичного обсягу, який враховує вплив зміни іншої значущої величини - кількість виробленої продукції: Iфіз =? P0 • Q1/? P0 • Q0.
Індекс фізичного обсягу використовується поряд з іншими економічними показниками для об'єктивної оцінки ефективності виробничої політики підприємства. Це поняття характеризує зміну обороту продукції за звітний період у порівнянні з минулими.
Інструкція
1
Фахівці економічного відділу будь-якого підприємства використовують індексну систему аналізу основної діяльності. Економічні індекси виступають в ролі порівняльних характеристик за часом і є відносними величинами динаміки процесів, пов'язаних з виробництвом і реалізації продукції.
2
Індекс фізичного обсягу характеризує процес зміни величини товарообігу. Як тимчасові параметрів для порівняння використовуються дані за два періоди, звітний (поточний) і базисний. Як правило, це річний період, рідше - квартальний.
3
Звітним періодом є часовий проміжок, що пройшов з моменту останніх розрахунків до дня закриття періоду включно. Базисний період - це інтервал часу в минулому, дані за який вже були підраховані і представлені в попередньому або раніших звітах.
4
Щоб визначити індекс фізичного обсягу, використовують дані товарообігу, а саме кількість одиниць продукції. Оскільки підприємства часто випускають не одне, а кілька найменувань товару, величини множать на ціни і складають за видами продукції.
5
Формула індексу фізичного обсягу виглядає наступним чином: Iv =? (N1 * C0)/? (N0 * C0), де N1 і N0 - кількість одиниць продукції, які були реалізовані за звітний і базисний період відповідно; c0 - ціни базисного періоду.
6
Ціни базисного періоду виступають у визначенні індексу фізичного обсягу в якості характеристики, яка дозволяє співвідносити несумірні величини. Адже просте порівняння обсягів усього товару за обидва періоди не дасть правильного результату, т.к. продукція випускається декількох видів.
7
Припустимо, наприклад, що підприємство випускає спортивний інвентар: лижі, ковзани і санки. Тоді правильно буде визначити індекс фізичного обсягу так: Iv = (Nл1 * Cл0 + Nк1 * Cк0 + Nс1 * Cс0)/(Nл0 * Cл0 + Nк0 * Cк0 + Nс0 * Cс0).