Як визначити радіус ядра.

У будові планети Земля виділяють ядро, мантію і кору. Ядро - центральна частина, розташована найбільш далеко від поверхні. Мантія розташовується під корою і вище ядра . Нарешті, кора - зовнішня тверда оболонка планети.
Інструкція
1
Одним з перших висловив припущення про існування ядра британський хімік і фізик Генрі Кавендіш в XVIII столітті. Йому вдалося обчислити масу і середню густину Землі. Він порівняв щільність Землі з щільністю порід на поверхні. Було встановлено, що поверхнева щільність значно нижче середньої.
2
Німецьким сейсмологом Е. Віхерта було доведено існування ядра Землі в 1897 році. Американський геофізик Б. Гуттенберг в 1910 році визначив глибину залягання ядра - 2900 км. За припущеннями вчених, ядро складається зі сплаву заліза, нікелю та інших елементів, що володіють спорідненістю до заліза: золота, вуглецю, кобальту, германію та інших.
3
Середній радіус ядра становить 3500 кілометрів. Крім того, в будові ядра Землі виділяють тверде внутрішнє ядро, що має радіус близько 1300 кілометрів, і рідке зовнішнє радіус ом близько 2200 кілометрів. У центрі ядра температура досягає 5000 ° C. Масу ядра оцінюють майже в 2 • 10 ^ 24 кг.
4
Можна провести аналогію між будовою планет і будовою атома. В атомі також виділяється центральна частина - ядро, причому в ядрі зосереджена основна маса. Розміри атомних ядер становлять кілька фемтометрів (від лат. Femto - 15). Приставка «фемто» означає домноженіе на десять в мінус п'ятнадцятій ступеня. Таким чином, ядро атома в 10 тисяч разів менше самого атома, і в 10 ^ 21 разів менше розмірів ядра Землі.
5
Щоб оцінити радіус планети, використовують непрямі геохімічні і геофізичні методи. У випадку з атомом проводять аналіз розпаду важких ядер, враховуючи не стільки геометричний радіус, скільки радіус дії ядерних сил. Ідею про планетарну будову атома висунув Резерфорд. Залежність маси ядра від радіус а не є лінійною.