Як визначити коефіцієнт поточної ліквідності.

Щоб оцінити фінансову надійність підприємства, необхідно ретельно проаналізувати обсяги його активів і пасивів. З їхнього співвідношення можна визначити коефіцієнт поточної ліквідності, один з трьох показників платоспроможності.
Вам знадобиться
  • - баланс компанії.
Інструкція
1
Розрахунок фінансових показників ліквідності підприємства дозволяє оцінити його здатність погашати поточні заборгованості тільки за рахунок оборотних активів. Це дозволяє об'єктивно визначити можливість фінансового ризику в непередбачених обставинах.
2
Термін «ліквідність» застосовується не тільки до організації, але й до самих активам: цінних паперів, дорогоцінних металах, обладнанню, нерухомості і пр. Це їх здатність швидко звернутися в реальні гроші.
3
Щоб визначити коефіцієнт поточної ліквідності, слід скористатися формулою: K = (ОА - ДЗ - Зук)/ТП, де: ОА - оборотні активи; ДЗ - дебіторська заборгованість; Зук - заборгованість засновників за внесками в капітал компанії; ТП - поточні пасиви.
4
Візьміть дані, використовувані для розрахунку цього показника, з бухгалтерського балансу. Оборотні активи - рядок 290, де враховуються основні засоби праці (сировина, матеріали, обладнання з терміном служби не більше року, незавершене на даному етапі будівництво і т.д.)
5
Оборотні активи проходять три стадії процесу, який забезпечує безперервність руху капіталу. Це грошова, виробнича і знову грошова стадії. На першому етапі вкладені гроші звертаються в запаси сировини та вихідних матеріалів, на другому - в готову продукцію, а на третьому - в грошову виручку.
6
Дебіторська заборгованість, рядок 230 балансу, це сукупність боргових вимог підприємства. Вона включає в себе грошові суми, які залишаються несплаченими даної компанії з боку інших компаній та/або фізичних осіб. Заборгованість засновників за внеском до загальний капітал - це рядок 220.
7
Поточні пасиви - кредиторська заборгованість підприємства. Для обчислення цієї величини візьміть різницю рядків 690, 650 і 640. Це, відповідно, сумарні пасиви, резерви майбутніх витрат і майбутні доходи.
8
Отже, в переході на рядки балансу, формула для визначення коефіцієнт а поточної ліквідності виглядає так: K = (290 - 230 - 220)/(690 - 650 - 640).
9
Існують норми, яким повинна відповідати отримане значення. Якщо цей показник коливається в межах від 1,5 до 2,5, то підприємство володіє стабільними фінансовими можливостями. Якщо коефіцієнт нижче 1, то компанія піддається великому фінансовому ризику. Якщо ж він більше 2,5, то це може бути наслідком нераціонального використання капіталу.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=C8k0dLodFKU