Як розрахувати амортизацію. Амортизація ноутбука.

Під впливом часу, впливом природних умов і власне в процесі експлуатації кошти мають властивість поступово зношуватися. Відбувається зміна їх зовнішнього вигляду, зниження техніко-експлуатаційних можливостей, фізичних якостей. В результаті цього знижується первісна вартість основних засобів шляхом списання амортизації.
Інструкція
1
Амортизаційні відрахування прийнято розраховувати у випадку, якщо балансова вартість об'єкта перевищує 10000 рублів. Балансова вартість - вартість придбання об'єкту і витрати на доведення його до робочого стану за мінусом зворотних податків, таких, як ПДВ. Розрахунок амортизаційних відрахувань основних засобів починається з першого місяця, наступного за місяцем їх придбання.
2
Величина амортизаційних відрахувань залежить від початкової вартості основних засобів, передбачуваного терміну служби обладнання і норми амортизації.
3
Залежно від передбачуваного терміну служби (від 1 року та понад 30 років) основні засоби класифікуються за 10 основними групами. Конкретний термін служби певного обладнання, виходячи з даних класифікації, підприємство встановлює самостійно.
4
Розрізняють нарахування зносу лінійним і нелінійним методом. В бухгалтерському обліку другий метод не застосовується через більшу ускладненості, тому з метою бухгалтерського обліку використовується тільки лінійний метод. Нелінійний метод може застосовуватися тільки в податковому обліку.
5
Нарахування зносу лінійним методом здійснюється за формулою: К = (1/n) * 100, де К - місячна норма амортизації у відсотках, n - термін корисного використання основних засобів у місцях.
6
Приклад: потрібно розрахувати амортизаційні відрахування по металорізальні верстати вартістю 140 тисяч рублів, набутому в липні. Відповідно до класифікації основних засобів, металорізальний верстат відноситься до 5 групі з терміном експлуатації від 7 років 1 місяця до 10 років включно. Підприємство встановило термін корисного використання рівним 9 років (9 * 12 = 108 місяців).
7
Визначаємо місячну норму амортизації. Вона дорівнює 0,93% (1/108 * 100) .Таким чином, щомісячні амортизаційні відрахування з металорізальних верстатів, починаючи з серпня, складуть 1302 рублів (140 000 * 0,93%).
8
При нелінійному розрахунку амортизації застосовують формулу К = (2/n) * 100.Прі цьому в перший місяць експлуатації амортизацію розраховують від балансової вартості обладнання, а в усі наступні - від залишкової вартості обладнання, тобто за мінусом розрахункової амортизації.
9
Приклад: розрахунок амортизації ноутбука вартістю 36000 рублів, придбаного в січні, нелінійним методом. Він відноситься до 3 групи згідно класифікації основних засобів. Термін служби складає від 3 років 1 місяця до 5 років включно. Організація встановила строк корисного використання рівним 5 років (60 місяців).
10
Норма амортизації складе 3,33% (2/60 * 100). В лютому амортизаційні відрахування складуть 1200 рублів (36 000 * 3,33%). В березні амортизація складе 1158 руб. 84 коп. (36000-1200) * 3,33%. В квітні - 1120 руб. 25 коп. (34800-1158,84) * 3,33%.
11
Амортизація таким способом розраховується доти, поки залишкова вартість ноутбука не знизиться 8000 руб. Потім її списують рівними частками, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому залишкова вартість стала не більше 8000 руб.
12
Припустимо, в жовтні залишкова вартість стала рівною 7890 руб., А до закінчення терміну корисного використання залишилося 6 місяців. В цьому випадку щомісячні амортизаційні відрахування, починаючи з листопада і до моменту списання основних засобів, складуть 1315 рублів (7890/6).