Як вести протокол судового засідання.

Протокол судового засідання - головний процесуальний документ, що містить інформацію про все що відбувається під час слухання справи. Саме він і є підставою для винесення судом того чи іншого рішення. Вести протокол судового засідання необхідно відповідно до вимог законодавства.
Інструкція
1
Вести протокол судового засідання необхідно чітко в тій послідовності, в якій проводиться слухання. У процесі судового розгляду його учасники мають повне право клопотати про занесення в документ істотних, на їхню думку, для справи обставин.
2
Протокол необхідно вести в письмовому вигляді. Можливе застосування в доповненні до нього стенографії, аудіо- та відеозаписи. Про використання цих коштів обов'язково слід вказати в документі.
3
У протоколі позначте дату (день, місяць і рік), а також час початку та закінчення судового слухання у справі. Вкажіть найменування суду, в якому проходило засідання, склад суду та ПІБ секретаря, провідного протокол. Впишіть в документ повне найменування справи, розглянутої на судовому засіданні.
4
Вкажіть інформацію про явку головних учасників процесу, свідків, експертів, перекладачів. Зафіксуйте відомості про те, в якому порядку були роз'яснені учасникам судового слухання їх процесуальні права і обов'язки.
5
Зафіксуйте в протоколі всі визначення і розпорядження, винесені судом в ході засідання. Включіть в нього всі заяви осіб та їх законних представників, які брали участь у процесі.
6
Дуже уважно запротоколює пояснення учасників слухання, показання свідків, інформацію про огляд речових та письмових доказів, а також усні висновки експертів.
7
Протокол судового засідання повинен включати в себе зміст судових дебатів, думки представників державних органів або громадських організацій, що беруть участь в процесі, висновок прокурора.
8
Включіть в документ інформацію про оголошення і роз'яснення визначень і винесеного у справі рішення, а також відомості про порядок і строк для його оскарження.
9
Скласти і підписати судовий протокол необхідно не пізніше, ніж через 3 дні з моменту завершення судового розгляду.